Faculty of Information Technology, BUT

Product Details

SwingBox

Created: 2012

Czech title
SwingBox renderovací komponenta
Type
software
License
required - free
Authors
Burget Radek, Ing., Ph.D. (DIFS FIT BUT)
Bielik Peter, Ing. (FIT BUT)
Keywords
Java, Swing, HTML, CSS parser, rendering engine
Description
SwingBox je komponenta Java Swing frameworku, která umožňuje zobrazení (X)HTML dokumentů včetně podpory CSS. Je navržena jako náhrada JEditorPane se znatelně lepšími výsledky při zobrazování. SwingBox je vytvořen čistě v jazyce Java a používá knihovnu CSSBox pro výpočet vzhledu dokumentů.
Location
Licence
SwingBox is freely available under the terms of the GNU GPLv3 license.
Back to top