Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

IRONSTONE - IoT monitoring and forensics

Project Period: 1.11.2016 - 31.10.2019

Code: TF03000029

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA

English title
IRONSTONE - IoT monitoring and forensics
Type
grant
Keywords
Internet of Things; Network Monitoring; Digital Forensics; Telemetry; Smart Homes; Industry 4.0; Network Security; Network Diagnostics; Security and
Privacy; Data Processing; Machine Learning
Abstract
The proposed project will provide novel solution to IoT monitoring and investigation for Industrial IoT and Smart Home IoT implementations. We
intentionally restrict the scope of the project to make it practically feasible to produce results targeting the market opportunities of involved commercial partners. Two software products will be delivered:
  1. Flowmon IoT Monitoring and Diagnostic Toolset will monitor IoT networks, and detect problems caused by IoT devices or user misbehavior.
  2. Hancom GMD IoT Forensic Toolset will be focused on the procedure to correctly acquire live data from a multitude of different IoT devices on the network.
These tools will be included in product portfolio of projects respective partners.

Project Partners:

Team members
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , research leader
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , team leader
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , team leader
Bílková Michaela (UIFS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Lichtner Ondrej, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publications

2019

2018

2017

Products

2018

2017

Back to top