Project Details

Příprava akreditace distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie na základě společenské objednávky trhu práce"

Project Period: 1.1.2002 - 31.1.2004

Project Type: grant

Agency: Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic

Program:

Type
grant
Team members
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , research leader
Publications

2004

2003

2002

Back to top