Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu

Project Period: 1. 10. 2018 - 31. 8. 2021

Project Type: grant

Code: TH04010394

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

English title
Progressive Image Processing Algorithms
Type
grant
Keywords

Progressive Algorithms; Image Processing

Abstract


The aim of the project is to establish cooperation with ZONER Software in the field of progressive image processing algorithms.

Team members
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , research leader
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Milet Tomáš, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publications

2021

Products

2021

Back to top