Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 1. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

VIBES - Vestavěná inteligence založená na pokročilých metodách strojového učení a počítačového vidění pro adaptivní systémy počítání na okraji (edge computing)

Project Period: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Project Type: grant

Code: TM01000038

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

English title
Embedded Intelligence Based on Advanced Methods of Machine Learning for Edge-Computing Systems with an Application in Livestock Management
Type
grant
Keywords

ICT systems; embedded systems; livestock management

Abstract

The goal of the project is applied research of methods and procedures for creation of advanced embedded systems and their implementation within adaptive systems combining cloud solutions with edge computing. Applying state-of-the-art machine learning techniques, computer vision and customization of embedded systems for specific tasks and conditions, including meeting the demanding conditions for operating systems in specific application environments, will lead to faster deployment of the solutions being created. The advantages of the developed solutions will be demonstrated, among other things, within the system of monitoring and management of livestock breeding, whose development is dealt with by foreign project partners - Korean company Gluesys and KETI Institute in Seoul.

Team members
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Ali Anas, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kocman Radim, Ing., Ph.D. (CVT FIT VUT)
Back to top