Project Details

AIDE - Pokročilá analýza a verifikace pro pokročilý software GA142303001

Project Period: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Project Type: grant

Code: GA23-06506S

Agency: Czech Science Foundation

Program: Standardní projekty

English title
Advanced Analysis and Verification for Advanced Software
Type
grant
Keywords

computer science, information science, verification

Abstract

TBD: Advanced Analysis and Verification for Advanced Software

Team members
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , research leader
Kofroň Jan, doc. RNDr., Ph.D. (MFF UK) , team leader
Strejček Jan, prof. RNDr., Ph.D. (FI MUNI) , team leader
Dacík Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malásková Věra (UITS FIT VUT)
Paulíčková Eva (Děkanát FIT VUT)
Ventrubová Hana (Děkanát FIT VUT)
Publications

2024

2023

Products

2023

Back to top