Project Details

MIXER: Budování komunity k problematice kryptoměnových mixérů

Project Period: 1. 6. 2023 - 30. 6. 2025

Project Type: grant

Code: VJ03030037

Agency: Ministry of Interior of the Czech Republic

Program: Vyhlášení druhé veřejné soutěže podprogramu 3, PROGRAMU STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), PODPROGRAMU 3 ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

English title
MIXER: Building community interested in cryptocurrency mixers
Type
grant
Keywords

Bitcoin, cryptocurrency, mixers

Abstract

The aim of the project is to expand and develop cooperation with national and international security forces in the field of forensic analysis of cryptocurrencies. Information on cryptocurrency mixing services and cryptocurrency hardware wallets will be shared across the security community involved in the project through expert workshops, lectures and meetings. Cryptocurrency mixing services are often used to launder cryptocurrency funds encumbered by problematic transaction histories (e.g. ransomware, fraudulent activity, proceeds from trading on dark marketplaces), thereby complicating the matching of cryptocurrency funds associated with illicit activity. Analyzing cryptocurrency transactions of hardware wallets will provide insight into the possibilities of identifying these devices.

Team members
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , research leader
Dolejška Daniel, Ing. (UIFS FIT VUT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kocmanová Martina, Ing. (VCIT FIT VUT)
Zavřel Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Back to top