Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 10. veřejná soutěž - Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Project Details

Nová automatizace procesů řízená umělou inteligencí pro zjednodušení a zlepšení telekomunikačních procesů

Project Period: 1. 1. 2024 - 30. 6. 2026

Project Type: grant

Code: FW10010014

Agency: Technology Agency of the Czech Republic

Program: 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

English title
Novel AI-Driven Process Automation for Simplifying and Enhancing Telecommunication Processes
Type
grant
Keywords

Artificial Intelligence; Telecommunication processes; OSS; 5G; 6G; SDN

Abstract

The goal of the project is to develop an AI-driven process automation system that can significantly simplify telecommunications processes without the cost and time constraints of current methodologies. Using AI solutions such as genetic programming and reward infrastructure, the system will continuously optimise the use of available resources, reduce process complexity and increase efficiency, leading to cost savings and improved customer service. The project will build on existing AI and automation R&D while taking into account the specific needs and requirements of the telecommunications industry. In addition, the project will focus on finding new AI-based process automation methodologies that can contribute to the development of advanced automation solutions.

Team members
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , team leader
Doležal Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Rozsíval Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Back to top