Project Details

Pavilón otevřených fakultních počítačových učeben

Project Period: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006

Project Type: grant

Code: FR2031/2006/Ac

Agency: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program:

Type
grant
Team members
Lampa Petr, Ing. (CVT FIT VUT) , research leader
Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT FIT VUT) , team leader
Michal Bohumil, Ing. (CVT FIT VUT) , team leader
Back to top