Project Details

Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů

Project Period: 1.7.2006 - 30.6.2011

Code: 2B06052

Agency: Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic

Program: Zdravý a kvalitní život

English title
Biomarker - Determination of markers, screening and early diagnostics of cancer diseases using highly automated processing of multidimensional biomedical images
Type
grant
Keywords
image processing, bioinformatics
Abstract
The project aims at the determination of markers, screening and early diagnostics of cancer diseases using highly automated processing of multidimensional biomedical images
Team members
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Publications

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Products

2011

2009

2008

2007

Back to top