Project Details

Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků

Project Period: 28.2.2008 - 31.12.2009

Project Type: grant

Code: 2E08033

Agency: Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic

Program:

Type
grant
Team members
Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA (UM FP VUT) , research leader
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , team leader
Back to top