Project Details

Využití moderních přístupů k vytváření číslicových systémů založených na rekonfigurovatelných architekturách

Project Period: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Project Type: grant

Code: FR2348/2010/G1

Agency: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

English title
Využití moderních přístupů k vytváření číslicových systémů založených na rekonfigurovatelných architekturách
Type
grant
Keywords

dynamic reconfiguration, FPGA, modular design flow

Abstract

Projekt je zaměřen na přípravu a vytvoření nových doplňujících studijních a demonstračních materiálů pro podporu výuky ve dvou stávajících kurzech akreditovaného dvouletého magisterského studijního programu Informační technologie a jednoho kurzu akreditovaného tříletého bakalářského studíjního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (dále jen FIT VUT v Brně), které pokrývají mimo jiné také oblasti návrhu číslicových obvodů založených na rekonfigurovatelných architekturách. Konkrétně se jedna o kurzy Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů (NAV), Pokročilé číslicové systémy (PCS), Návrh číslicových systémů (INC). Studenti magisterského a bakalářského studijního programu budou nově vzniklé materiály využívat i jako podklady pro řešení svých diplomových a bakalářských prací, jejichž témata se stále více opírají právě o rekonfigurovatelné architektury.

Cílem projektu je přiblížit a na vhodných příkladech ukázat aplikaci teoretických i praktických poznatků či nových trendů při vytváření složitějších číslicových systémů založených na rekonfigurovatelných architekturách. V rámci nových demonstračních a studijních materiálů budou rovněž popsány možnosti využití programovatelného hardware, způsob programování, vývojové prostředí pro tyto platformy a moderní trendy a techniky pro vývoj složitějších číslicových obvodů. Studenti tak získají aktuální znalosti použitelné při návrhu číslicových systémů a jejich implementace do obvodů FPGA s využitím principů modulárního designu a částečné dynamické rekonfigurace.

Team members
Kaštil Jan, Ing. (UPSY FIT VUT) , research leader
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT) , team leader
Straka Martin, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , team leader
Back to top