Project Details

Vzdělávání v IT pro praxi

Project Period: 1. 10. 2010 - 31. 5. 2013

Project Type: grant

Code: CZ.1.07/2.2.00/15.0163

Agency: Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic

Program: OPVK Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2

English title
IT Education for Practice
Type
grant
Team members
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , research leader
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , team leader
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , team leader
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , team leader
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , team leader
Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT) , team leader
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , team leader
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT) , team leader
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , team leader
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Sopuch Zbyněk, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publications

2013

2012

2011

2010

Back to top