Faculty of Information Technology, BUT

Publication Details

Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury

BURGET Radek. Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2018.
English title
Distributed Processing and Analysis of the Social Network Data - Design and Implementation of a Distributed Architecture
Type
technical report
Language
czech
Authors
Burget Radek, Ing., Ph.D. (DIFS FIT BUT)
Published
2018
Pages
22
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB11883,
   author = "Radek Burget",
   title = "Distribuovan\'{e} zpracov\'{a}n\'{i} a anal\'{y}za dat ze soci\'{a}ln\'{i}ch s\'{i}t\'{i} - N\'{a}vrh a implementace distribuovan\'{e} architektury",
   pages = 22,
   year = 2018,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/11883"
}
Files
Back to top