Publication Details

Provádění testů a vyhodnocení na aktuálních datech zadavatele a evaluace výsledků

DRAHANSKÝ Martin, BERAN Vítězslav and ZEMČÍK Pavel. Provádění testů a vyhodnocení na aktuálních datech zadavatele a evaluace výsledků. Brno, 2020.
Type
technical report
Language
czech
Authors
Published
2020
Pages
1-18
Place
Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB12437,
   author = "Martin Drahansk\'{y} and V\'{i}t\v{e}zslav Beran and Pavel Zem\v{c}\'{i}k",
   title = "Prov\'{a}d\v{e}n\'{i} test\r{u} a vyhodnocen\'{i} na aktu\'{a}ln\'{i}ch datech zadavatele a evaluace v\'{y}sledk\r{u}",
   pages = "1--18",
   year = 2020,
   location = "Brno, CZ",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12437"
}
Files
Back to top