Publication Details

Auxiliary Loss Function for Target Speech Extraction and Recognition with Weak Supervision Based on Speaker Characteristics

ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, DELCROIX Marc, RAJ Desh, WATANABE Shinji and ČERNOCKÝ Jan. Auxiliary Loss Function for Target Speech Extraction and Recognition with Weak Supervision Based on Speaker Characteristics. In: Proceedings of 2021 Interspeech. Brno: International Speech Communication Association, 2021, pp. 1464-1468. ISSN 1990-9772. Available from: https://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2021/zmolikova21_interspeech.html
Czech title
Pomocná ztrátová funkce pro extrakci a rozpoznávání řeči cílového mluvčího se slabou supervizí založenou na charakteristice mluvčího
Type
conference paper
Language
english
Authors
Žmolíková Kateřina, Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Delcroix Marc (NTT)
Raj Desh (JHU)
Watanabe Shinji, Dr. (JHU)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (DCGM FIT BUT)
URL
Keywords

Target speech extraction, SpeakerBeam, Weakly supervised loss, Long recordings

Published
2021
Pages
1464-1468
Journal
Proceedings of Interspeech - on-line, vol. 2021, no. 8, ISSN 1990-9772
Proceedings
Proceedings of 2021 Interspeech
Conference
22ND ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SPEECH COMMUNICATION ASSOCIATION, Brno, CZ
Publisher
International Speech Communication Association
Place
Brno, CZ
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12602,
  author = "Kate\v{r}ina \v{Z}mol\'{i}kov\'{a} and Marc Delcroix and Desh Raj and Shinji Watanabe and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Auxiliary Loss Function for Target Speech Extraction and Recognition with Weak Supervision Based on Speaker Characteristics",
  pages = "1464--1468",
  booktitle = "Proceedings of 2021 Interspeech",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2021,
  number = 8,
  year = 2021,
  location = "Brno, CZ",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2021-986",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12602"
}
Back to top