Publication Details

Training Speaker Embedding Extractors Using Multi-Speaker Audio with Unknown Speaker Boundaries

STAFYLAKIS Themos, MOŠNER Ladislav, PLCHOT Oldřich, ROHDIN Johan A., SILNOVA Anna, BURGET Lukáš and ČERNOCKÝ Jan. Training Speaker Embedding Extractors Using Multi-Speaker Audio with Unknown Speaker Boundaries. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. Incheon: International Speech Communication Association, 2022, pp. 605-609. ISSN 1990-9772. Available from: https://www.isca-speech.org/archive/pdfs/interspeech_2022/stafylakis22_interspeech.pdf
Czech title
Trénování extraktorů embeddingů mluvčích pro nahrávky s několika mluvčími s neznámou segmentací
Type
conference paper
Language
english
Authors
Stafylakis Themos (OMILIA)
Mošner Ladislav, Ing. (DCGM FIT BUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Rohdin Johan A., Dr. (DCGM FIT BUT)
Silnova Anna, MSc., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (DCGM FIT BUT)
URL
Keywords

Speaker Embedding Extractors, Multi-Speaker Audio, Unknown Speaker Boundaries

Published
2022
Pages
605-609
Journal
Proceedings of Interspeech - on-line, vol. 2022, no. 9, ISSN 1990-9772
Proceedings
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH
Conference
Interspeech Conference, Incheon, KR
Publisher
International Speech Communication Association
Place
Incheon, KR
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB12847,
  author = "Themos Stafylakis and Ladislav Mo\v{s}ner and Old\v{r}ich Plchot and A. Johan Rohdin and Anna Silnova and Luk\'{a}\v{s} Burget and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Training Speaker Embedding Extractors Using Multi-Speaker Audio with Unknown Speaker Boundaries",
  pages = "605--609",
  booktitle = "Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2022,
  number = 9,
  year = 2022,
  location = "Incheon, KR",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISSN = "1990-9772",
  doi = "10.21437/Interspeech.2022-10165",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12847"
}
Back to top