Publication Details

Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing

GARUDADRI Harinath, HEŘMANSKÝ Hynek, MORGAN Nelson, BENITEZ Carmen, BURGET Lukáš, KAJAREKAR Sachin, GRÉZL František, JAIN Pratibha and MOTLÍČEK Petr. Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing. San Diego: Qualcomm, 2002.
Czech title
Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
Type
report
Language
english
Authors
Garudadri Harinath, Mcs. (Qualcomm)
Heřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng. (DCGM FIT BUT)
Morgan Nelson, Prof. (ICSI Berkeley)
Benitez Carmen, Msc. (ICSI Berkeley)
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Kajarekar Sachin, Ph.D. (SRI)
Grézl František, Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Jain Pratibha, Msc. (OGI)
Motlíček Petr, doc. Ing., Ph.D. (DCGM FIT BUT)
Keywords

distributed speech recognition, robustness

Abstract

Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing

Published
2002
Pages
40
Publisher
Qualcomm
Place
San Diego, US
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB7062,
   author = "Harinath Garudadri and Hynek He\v{r}mansk\'{y} and Nelson Morgan and Carmen Benitez and Luk\'{a}\v{s} Burget and Sachin Kajarekar and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Pratibha Jain and Petr Motl\'{i}\v{c}ek",
   title = "Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing",
   pages = 40,
   year = 2002,
   location = "San Diego, US",
   publisher = "Qualcomm",
   language = "english",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/7062"
}
Back to top