Publication Details

Univerzitní týmy soutěží na autodráze

STRNADEL Josef. Univerzitní týmy soutěží na autodráze. Události (VUT News), vol. 2009, no. 4. ISSN 1211-4421.
Type
editorial
Language
czech
Authors
Published
2009
Pages
26-26
Journal
Události (VUT News), vol. 2009, no. 4, ISSN 1211-4421
Book
Události na VUT v Brně
Publisher
Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM
Back to top