Faculty of Information Technology, BUT

Publication Details

Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA

STRAKA Martin. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Tomas Bata University in Zlín, 2009, pp. 141-146. ISBN 978-80-7318-847-4.
English title
Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Keywords
systém odolný proti poruchám, spolehlivost, hlídací obvod, architektura, spolehlivostní model, TMR, duplex, FPGA, VHDL
Abstract
Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.
Annotation
Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Jako první jsou popsány mezní etapy v návrhu metodologie pro konstrukci odolných architektur s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Dále je popsáno, jak lze zlepšit spolehlivostní parametry u architektur odolných proti poruchám doplněných o hlídací obvody oproti systému TMR a duplex. Pro určení spolehlivosti jsou využity Markovské spolehlivostní modely. Srovnání všech sledovaných parametrů pro odolné architektury je diskutováno. V závěru je popsán další směr výzkumu a jsou shrnuty cíle disertační práce.
Published
2009
Pages
141-146
Proceedings
Počítačové architektury a diagnostika 2009
Conference
Počítačové architektury a diagnostika 2008, Hejnice, CZ
ISBN
978-80-7318-847-4
Publisher
Tomas Bata University in Zlín
Place
Zlin, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB8998,
   author = "Martin Straka",
   title = "Metodologie n\'{a}vrhu obvod\r{u} se zv\'{y}\v{s}enou spolehlivost\'{i} zalo\v{z}en\'{y}ch na FPGA",
   pages = "141--146",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2009",
   year = 2009,
   location = "Zlin, CZ",
   publisher = "Tomas Bata University in Zl\'{i}n",
   ISBN = "978-80-7318-847-4",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/8998"
}
Back to top