Publication Details

Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, BIDLO Michal, JAROŠ Jiří and ŠVENDA Petr. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Edice Gerstner. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1729-1.
English title
Evolutionary hardware: From automatic design of patentable inventions to self-modifying machines
Type
book
Language
czech
Authors
Keywords

evolvable hardware, evolutionary design, evolutionary algorithm, reconfigurable hardware, FPGA, adaptation, electronics, wireless sensors network, parallel architectures, polymorphic electronics

Abstract

This monograph surveys the field of evolvable hardware and evolutionary design. It contains numerous case studies, including authors' contributions to the field. 

Published
2009
Pages
328
Series
Edice Gerstner
ISBN
978-80-200-1729-1
Publisher
Academia
Place
Praha, CZ
BibTeX
@BOOK{FITPUB9123,
   author = "Luk\'{a}\v{s} Sekanina and Zden\v{e}k Va\v{s}\'{i}\v{c}ek and Richard R\r{u}\v{z}i\v{c}ka and Michal Bidlo and Ji\v{r}\'{i} Jaro\v{s} and Petr \v{S}venda",
   title = "Evolu\v{c}n\'{i} hardware: Od automatick\'{e}ho generov\'{a}n\'{i} patentovateln\'{y}ch invenc\'{i} k sebemodifikuj\'{i}c\'{i}m se stroj\r{u}m",
   pages = 328,
   series = "Edice Gerstner",
   year = 2009,
   location = "Praha, CZ",
   publisher = "Academia",
   ISBN = "978-80-200-1729-1",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9123"
}
Back to top