Faculty of Information Technology, BUT

Publication Details

Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA

STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010, pp. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
English title
Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Keywords
spolehlivost, systém odolný proti poruchám, hlídací obvod, architektura, TMR, rekonfigurace, FPGA
Abstract
Příspěvek charakterizuje výsledky studenta za poslední období a nastiňuje pravděpodobnou strukturu disertační práce a její cíle. Nejprve jsou popsány mezní etapy v návrhu metodiky pro konstrukci odolných systémů s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Následně je popsána referenční struktura odolného systému v FPGA, kde je využito principů částečné dynamické rekonfigurace pro obnovu těch částí systému, jež vykazují poruchu. Představen je také způsob řízení rekonfiguračního procesu spolu s problémy, které je nutno řešit po rekonfiguraci. Experimenty s metodikou a ověření funkčnosti referenční struktury na vývojové desce ML506 s Virtex5 pro reálné číslicové systémy jsou taktéž popsány v tomto příspěvku.
Published
2010
Pages
159-164
Proceedings
Počítačové architektury a diagnostika 2010
Conference
Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010, Češkovice, CZ
ISBN
978-80-214-4140-8
Publisher
Faculty of Information Technology BUT
Place
Brno, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9261,
   author = "Martin Straka",
   title = "Metodika pro n\'{a}vrh \v{c}\'{i}slicov\'{y}ch syst\'{e}m\r{u} se zv\'{y}\v{s}enou spolehlivost\'{i} v obvodech FPGA",
   pages = "159--164",
   booktitle = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} architektury a diagnostika 2010",
   year = 2010,
   location = "Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   ISBN = "978-80-214-4140-8",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9261"
}
Back to top