Faculty of Information Technology, BUT

Publication Details

Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux

PROCHÁZKA Boris, DRAHANSKÝ Martin and HANÁČEK Petr. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In: IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: University of Hradec Kralove, 2012, p. 6. ISBN 978-80-7435-185-3.
English title
Hijacking of control flow in system calls in operating system Linux
Type
conference paper
Language
czech
Authors
Keywords
computer security, operating system, Linux, system call, IA-32
Abstract
The article discusses various ways of hijacking and subsequent control of the Linux kernel by attacker. Provides classification of these methods, including impacts on the affected system. The aim of this article is to show a unique way of compromise operating system calls that allow an attacker complete control of the system.
Annotation
The article discusses various ways of hijacking and subsequent control of the Linux kernel by attacker. Provides classification of these methods, including impacts on the affected system. The aim of this article is to show a unique way of compromise operating system calls that allow an attacker complete control of the system.
Published
2012
Pages
6
Proceedings
IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference
Conference
12. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Objekt společné výuky UHK (nová budova UHK), Hradecká 1227/4, Hradec Králové, CZ
ISBN
978-80-7435-185-3
Publisher
University of Hradec Kralove
Place
Hradec Králové, CZ
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB9947,
   author = "Boris Proch\'{a}zka and Martin Drahansk\'{y} and Petr Han\'{a}\v{c}ek",
   title = "\'{U}nos v\'{y}po\v{c}etn\'{i}ho toku v obsluze syst\'{e}mov\'{y}ch vol\'{a}n\'{i} na opera\v{c}n\'{i}m syst\'{e}mu Linux",
   pages = 6,
   booktitle = "IMEA 2012 Sborn\'{i}k p\v{r}\'{i}sp\v{e}vk\r{u} 12.ro\v{c}n\'{i}ku doktorandsk\'{e} konference",
   year = 2012,
   location = "Hradec Kr\'{a}lov\'{e}, CZ",
   publisher = "University of Hradec Kralove",
   ISBN = "978-80-7435-185-3",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/9947"
}
Back to top