Course details

Physics 1

BPC-FY1B FEKT BPC-FY1B Acad. year 2022/2023 Winter semester 6 credits

Předmět Fyzika 1 tvoří první část dvousemestrového základního kurzu fyziky se zaměřením na oblasti využitelné ve zvukové technice. Vzhledem k jeho umístění v 1. semestru bakalářského studia nejsou probírány partie využívající ve větší míře vyšší matematiku, především pak diferenciální a integrální počet. Těmto partiím se studenti následně věnují v předmětu Fyzika 2 ve 2. semestru studia, kdy již mají absolvovaný kurz Matematika 1. První část předmětu Fyzika 1 je věnována základům mechaniky částic, síle a pohybu. Následují harmonické, tlumené a vynucené kmity, dále pak postupné a stojaté vlnění, superpozice a interference vln. Další probíranou oblastí jsou elektrické a magnetické pole, kde se budou studenti věnovat jejich vzniku, vlastnostem a základním zákonům.

Guarantor

Course coordinator

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

  • 26 hrs lectures
  • 26 hrs laboratories
  • 12 hrs pc labs

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

The student is able to:
- formulate the equation of motion and use it to solve the motion of point particles,
- apply the laws of conservation of energy and momentum in the description of physical processes,
- describe harmonic, damped and forced oscillations,
- explain the formation of progressive and standing waves,
- describe the phenomena of superposition and interference of waves,
- describe the formation of electric and magnetic fields and explain the relation between variables.

Learning objectives

The aim of the course is to provide students with a clear and logical interpretation of the basic physical concepts and laws focusing on areas utilized in the audio technology. There are mainly a particle mechanics, oscillations, waves, electric and magnetic fields. Understanding of these concepts and laws will be strengthened through a wide range of interesting applications. Practical knowledge will be verified in the laboratory exercises.

Prerequisite knowledge and skills

The student who enrols in the course should be able to use the Cartesian coordinate system and the graphical representation of the functions.
He should be able to manipulate physical quantities, units and equations. He should be able to use mathematical apparatus at the level of basic work with vectors, linear equations, trigonometric, exponential and power law functions.

Study literature

  • HOLZNER, Steve. Physics For Dummies. John Willey & Sons, Inc., 2005.

Progress assessment

Study evaluation is based on marks obtained for specified items.
Max. final classification is 100 points.
Student can obtain up to:
- 30 points from laboratories (6 reports and 1 test),
- 10 points from computer exercises,
- 60 points from the exam (a written part of 40 points and a verbal part of 20 points).
Students must obtain at least 15 points in the written part to proceed to the verbal part.
Students must obtain at least 5 points in the verbal part to pass the exam.

Teaching methods and criteria

Techning methods include lectures, computer laboratories and practical laboratories. Course is taking advantage of e-learning (Moodle) system.

Controlled instruction

Laboratory and computer exercises are compulsory, properly excused missed exercises can be compensated after consultation with the teacher.
The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Mon exam 2022-12-05 T8/T 3.17 11:0018:40Zápočtový test v laboratorním cvičení
Mon laboratory lectures T8/T 3.17 11:0012:5030 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šik, Trčka
Mon exam 2022-12-12 T8/T 3.17 13:0014:40Zápočtový test v laboratorním cvičení - opravný termín
Mon laboratory lectures T8/T 3.17 13:0014:5025 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šik, Trčka
Mon laboratory lectures T8/T 3.17 15:0016:5025 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šik, Trčka
Mon other 2022-12-12 T8/T 0.10 15:0016:40Samostatná práce v počítačovém cvičení - 1. skupina
Mon comp.lab even week T8/T 5.27 15:0016:5030 Koktavý
Mon comp.lab odd week T8/T 5.27 15:0016:5030 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Koktavý
Mon laboratory lectures T8/T 3.17 17:0018:5030 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Šik, Trčka
Mon other 2022-12-12 T8/T 0.10 17:0018:40Samostatná práce v počítačovém cvičení - 2. skupina
Mon comp.lab even week T8/T 5.27 17:0018:5030 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Koktavý
Mon comp.lab odd week T8/T 5.27 17:0018:5030 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Koktavý
Tue exam 2023-01-17 T8/T 0.20 11:0012:30Audio 2. termín
Wed exam 2023-01-18 T8/T 5.27 09:0015:00Ústní část semestrální zkoušky, 2. termín
Wed lecture lectures T8/T 0.20 09:0010:50120 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Koktavý
Wed exam 2023-01-04 T8/T 5.27 10:0011:40Zápočtový test v laboratorním cvičení - 2. opravný termín
Wed exam 2023-01-25 T8/T 0.30 10:0011:40Audio 3. termín
Thu exam 2023-01-26 T8/T 5.27 09:0013:00Ústní část semestrální zkoušky, 3. termín
Thu exam 2023-01-05 T8/T 0.10 T8/T 0.20 11:0012:30Audio 1. termín
Fri exam 2023-01-06 T8/T 5.27 13:0018:00Ústní část semestrální zkoušky, 1. termín

Course inclusion in study plans

  • Programme BIT, 1st year of study, Elective
  • Programme BIT (in English), 1st year of study, Elective
  • Programme IT-BC-3, field BIT, 1st year of study, Elective
Back to top