Course details

Robotics and Computer Vision

BPC-PRP FEKT BPC-PRP Acad. year 2022/2023 Summer semester 7 credits

Students will work in teams in specialized laboratory of Robotics. They will try to build mobile robot from scratch, designing their own mechanics, connecting electronic modules together, and developing software to make mobile robot working. At the end, there will be competition to compare skills they get during entire semester. This class can extend more theoretically focused class BPC-RBM, but it is not necessary to attend this course.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

  • 26 hrs lectures
  • 39 hrs laboratories

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

Úspěšný absolvent předmětu by měl být schopen:
- aktivně pracovat v týmu na zadaném problému
- navrhnout mechanickou konstrukci mobilního robotu
- navrhnout elektrickou konstrukci mobilního robotu
- sestavit a oživit jednotlivé části mobilního robotu
- naprogramovat úlohu mobilního robotu řešící zadaný problém

Learning objectives

Cílem předmětu je dát studentům možnost pod vedením zkušených pedagogů prakticky vytvořit mobilní robotické systémy. V rámci vývoje robotů si studenti osvojí nejdůležitější oblasti robotiky – mechanický návrh, vývoj elektroniky a programování.

Prerequisite knowledge and skills

Je požadován aktivní přístup především v praktické části výuky. Absolvování kurzu BPC-PPC nebo kurzu s podobnou náplní.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Syllabus of lectures

1. Úvodní přednáška, organizace výuky. Základy práce s GIT, práce v týmu. (účast povinná)
2. Platforma KAMbot – popis, periferie, možnosti použití pro robotické soutěže.
3. Raspberry Pi – Základy programování, i2c sběrnice, periferie.
4. Raspberry Pi – Pokročilé možnosti programování, ladění.
5. Výkonová elektronika, pohony.
6. Přímá a inverzní kinematika robotu, zpracování dat ze senzorů.
7. Mechanická konstrukce, 3D tisk.
8. Pravidla závěrečné soutěže, možné způsoby řešení. (účast povinná)
9. Základy počítačového vidění v mobilní robotice.
10. Použití kamery s Raspberry Pi.
11. Základní knihovny pro zpracování obrazu.
12. Pokročilé metody zpracování obrazu I.
13. Pokročilé metody zpracování obrazu II.

Syllabus of laboratory exercises

 

Progress assessment

Students, working in teams of 4-5 students builds mobile robot during semester. The robot will be examined during functional test in the last laboratory excercise (examining documentation must be included), and during final exam (competition and presentation).

35pts functional test on three tracks (10pts straight line, 10pts bend line, 15pts "8" - shape path)
15pts documentation of the robot
30pts project (final competition position)
10pts technical quality of solution
10pts oral presentation of the project strategies and success

Controlled instruction

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičeních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu. Povinná je účast na dvou předem stanovených přednáškách.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Tue lecture 1., 4., 5., 6., 13. of lectures T12/SD 1.52 10:0011:50100 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian
Tue lecture 3., 7., 8. of lectures T12/SD 1.52 10:0011:50100 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Jílek
Tue lecture 9., 10. of lectures T12/SD 1.52 10:0011:50100 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Cihlář
Tue lecture 11., 12. of lectures T12/SD 1.52 10:0011:50100 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Svědiroh
Tue lecture 2023-02-14 T12/SD 1.52 10:0011:50100 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Horeličan
Tue laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian
Tue laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Jílek
Tue laboratory 2023-02-14 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Svědiroh
Tue laboratory 2023-04-11 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Cihlář
Tue laboratory 2023-04-18 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Horeličan
Tue laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian
Tue laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Jílek
Tue laboratory 2023-02-14 T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Svědiroh
Tue laboratory 2023-04-11 T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Cihlář
Tue laboratory 2023-04-18 T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Horeličan
Wed laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian
Wed laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Jílek
Wed laboratory 2023-02-15 T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Svědiroh
Wed laboratory 2023-04-12 T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Cihlář
Wed laboratory 2023-04-19 T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Horeličan
Wed laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian
Wed laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Jílek
Wed laboratory 2023-02-15 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Svědiroh
Wed laboratory 2023-04-12 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Cihlář
Wed laboratory 2023-04-19 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Horeličan
Wed laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian
Wed laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Jílek
Wed laboratory 2023-02-15 T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Svědiroh
Wed laboratory 2023-04-12 T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Cihlář
Wed laboratory 2023-04-19 T12/SD 1.51 16:0018:5012 Burian, Horeličan
Thu laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian
Thu laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Jílek
Thu laboratory 2023-02-16 T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Svědiroh
Thu laboratory 2023-04-13 T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Cihlář
Thu laboratory 2023-04-20 T12/SD 1.51 09:0011:5012 Burian, Horeličan
Thu laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian
Thu laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Jílek
Thu laboratory 2023-02-16 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Svědiroh
Thu laboratory 2023-04-13 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Cihlář
Thu laboratory 2023-04-20 T12/SD 1.51 13:0015:5012 Burian, Horeličan
Fri laboratory 1., 3., 4., 5., 6., 12., 13. of lectures T12/SD 1.51 09:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian
Fri laboratory 7., 8., 9. of lectures T12/SD 1.51 09:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Jílek
Fri laboratory 2023-02-17 T12/SD 1.51 09:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Svědiroh
Fri laboratory 2023-04-14 T12/SD 1.51 09:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Cihlář
Fri laboratory 2023-04-21 T12/SD 1.51 09:0011:5012 2BIA 2BIB 3BIT xx Burian, Horeličan

Course inclusion in study plans

  • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
  • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top