Course details

Medical Imaging Systems

BPC-ZSL FEKT BPC-ZSL Acad. year 2022/2023 Summer semester 5 credits

The basic theory of imaging process and general quantitative evaluation of its quality. Fundamentals physical and technical aspects of structure specific imaging systems. Clinical application of medical imaging systems.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

  • 39 hrs lectures
  • 13 hrs laboratories

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

After passing of the course student can describe all clinically used imaging systems. Student knows physical principles, constructional aspects and clinical use of different imaging systems.

Learning objectives

Introduce students with physical and technical principles the most important medical imaging systems.

Prerequisite knowledge and skills

Středoškolské znalosti matematiky, fyziky a biologie. Znalosti z kurzu Číslicové zpracování signálů a obrazů (BPC-ZSO).
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Study literature

  • Zang-Hee, Cho., Jones, Joi,P., Singh Manbir.: Foundations of Medical Imaging. Wiley, 1993
  • Hendee, W, R., Ritenour, E,R.: Medical Imaging Physics, Wiley-Liss, 2002

Fundamental literature

  • Bushberg, J.T., Seibert, J. A., Leidhotl, E.M.jr., Boone J.M.: The Essential Physics of Medical Imaging, third edition. Wolters Kluwer - 2012. ISBN: 0781780578

Syllabus of lectures

1. Introduction, signal, imaging flow and its discretisation, data collection techniques.
2. General process of imaging, the basic of image data processing.
3. Conventional projection X-ray imaging systems.
4. Digital projection X-ray imaging systems.
5. CT X-ray imaging systems: the principles of construction, the principles of image reconstruction.
6. CT X-ray imaging systems: feature evaluation and trends of development.
7. MRI imaging systems: signal, basic of magnetic resonance, the principles of construction.
8. MRI imaging systems: the principles of image reconstruction, feature evaluation.
9. Planar gammagraphy: the principles of construction, image syntheses, feature evaluation.
10. SPECT: the principles of construction, image syntheses, feature evaluation.
11. PET: signal, the principles of construction, image syntheses, feature evaluation.
12. Ultrasound imaging systems: signal, the principles of construction, image syntheses, feature evaluation.
13. Alternative imaging systems.

Syllabus of laboratory exercises

1. The human eye as an imaging system. Feature evaluation.
2. The simulation of image presentation and image discrimination.
3. The simulation of image distortions.
4. The simulation of the basic image processing.
5. The simulation of projection reconstruction process.
6. The simulation of magnetic resonance effect.

Progress assessment

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Controlled instruction

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Tue lecture lectures T12/SD 2.100 12:0014:5070 2BIA 2BIB 3BIT xx Jiřík, Mézl
Thu laboratory 1., 7., 9., 11., 13. of lectures T12/SE 3.145 11:0012:5022 Mézl
Thu laboratory 3., 5. of lectures T12/SE 3.145 11:0012:5022 Mézl, Parobková
Thu laboratory 1., 7., 9., 11., 13. of lectures T12/SE 3.145 13:0014:5022 Mézl
Thu laboratory 3., 5. of lectures T12/SE 3.145 13:0014:5022 Mézl, Parobková
Thu laboratory 1., 7., 9., 11., 13. of lectures T12/SE 3.145 15:0016:5022 2BIA 2BIB 3BIT xx Mézl
Thu laboratory 3., 5. of lectures T12/SE 3.145 15:0016:5022 2BIA 2BIB 3BIT xx Mézl, Parobková

Course inclusion in study plans

  • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
  • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
  • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top