Course details

Management

manP FP manP Acad. year 2023/2024 Winter semester 5 credits

Achiving knowledges of the term management. Core of the topic is structuralization of management according to the functions. Detailed explanation of individual functions. Planning, organisation, leadership and control.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

 • 26 hrs lectures
 • 13 hrs exercises

Department

Lecturer

Instructor

Learning objectives

The objective of the course is to provide students with knowledge of fundamentals of management, its terms, content, structuralization and methods.
Students will have a clear idea of modern approaches in management and its functions of planning, organising, leadership and control.

Study literature

 • GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
 • VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, Management Press, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
 • VÁCHAL J.; VOCHOZKA M. Podnikové řízení. Praha, Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Fundamental literature

 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
 • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.
 • ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
 • BĚLOHLÁVEK, F.; ŠULEŘ, O.; KOŠŤAN, P. Management. Brno, Computer Press, 2006, 724 s. ISBN 80-251-0396-X.
 • MAYLOR, H.; BLACMON, K.L. Researching business and management. New York, Palgrave Macmillan, 2005. 466 s. ISBN 0-333-96407-1.
 • DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3.

Syllabus of lectures

Introduction, what is management
Planning
Organizing
Leadership
Control
Decision making
Process approach
Change management

Syllabus of exercises

The seminars are focused on practising the lectured topics and elaboration of case studies (both individually and in teams).

Progress assessment

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.

Student pro udělení zápočtu musí získat alespoň 60% bodů.

Studenti mají možnost získat body za:
• semestrální práci
• presentaci semestrální práce
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení).
Požadavky ke zkoušce: znalost přednášené látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS, pro její úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 50% bodů. Do celkového hodnocení předmětu se započítává  hodnocení práce v průběhu celého semestru.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 60%
Absolvování závěrečné zkoušky 40%
Celkem 100%

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
1) vypracování a odevzdání semestrálního projektu
2) zkouška

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:

analogické podmínky jako pro prezenční formu:

 • zpracování a odevzdání semestrální práce
 • presentace semestrální práce
 • zpracování otázek z případových studií
 • zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení)
 • zkouška


Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Mon exam 2024-01-22 IO/P384 10:0011:00 ŘADNÝ TERMÍN
Mon exam 2023-12-18 IO/E337 11:0012:00 ŘADNÝ TERMÍN
Mon lecture lectures IO/P384 13:0014:50361 2BIA 2BIB 3BIT xx Pirožek
Mon exam 2024-01-08 IO/P384 15:0016:00 ŘADNÝ TERMÍN
Tue exercise even week IO/E109 09:0010:5040 Petrová
Tue exercise odd week IO/E109 09:0010:5041 Petrová
Tue exercise even week IO/E109 11:0012:5041 Petrová
Tue exercise odd week IO/E109 11:0012:5041 Petrová
Tue exercise even week IO/E109 13:0014:5041 Petrová
Tue exercise odd week IO/E109 13:0014:5041 Petrová
Wed exercise even week IO/E109 09:0010:5040 Petrová
Wed exercise odd week IO/E109 09:0010:5040 Petrová
Wed exercise even week IO/E109 11:0012:5040 Petrová
Wed exercise odd week IO/E109 11:0012:5040 Petrová
Wed exam 2024-01-10 IO/P381 13:0014:00 ŘADNÝ TERMÍN
Wed exam 2024-01-17 IO/P384 13:0014:00 ŘADNÝ TERMÍN
Wed exam 2024-01-24 IO/P381 13:0014:00 ŘADNÝ TERMÍN
Wed exercise even week IO/E109 13:0014:5041 Petrová
Wed exercise odd week IO/E109 13:0014:5042 Petrová
Wed exam 2023-12-20 IO/P384 13:1514:15 ŘADNÝ TERMÍN
Thu exercise even week IO/E109 09:0010:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Petrová
Thu exercise odd week IO/E109 09:0010:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Petrová
Thu exercise even week IO/E109 11:0012:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Petrová
Thu exercise odd week IO/E109 11:0012:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Petrová
Thu exam 2024-01-04 IO/P384 13:0014:00 ŘADNÝ TERMÍN
Thu exam 2024-01-25 IO/P381 13:0014:00 ŘADNÝ TERMÍN
Thu exercise even week IO/E109 13:0014:5040 Petrová
Thu exercise odd week IO/E109 13:0014:5040 Petrová
Thu exam 2024-01-18 IO/P381 15:0016:00 ŘADNÝ TERMÍN
Thu lecture lectures IO/P384 15:0016:50360 Pirožek
Fri exam 2024-01-12 IO/P384 10:0011:00 ŘADNÝ TERMÍN

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
 • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top