Course details

Introduction to Software Engineering

IUS Acad. year 2020/2021 Winter semester 5 credits

Software engineering and software crisis, history and goals of software engineering, characteristics of software products. Life cycle and stages of software development, introduction to key methodologies. Requirement analysis and specification, use case diagrams. Basic principles and modelling techniques of structured analysis and design (DFD, ERD). Basic notions of object-orientation (object, class, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism). Modelling techniques of object-oriented analysis and design (class diagram, object diagram, design patterns). UML within software development (collaboration diagram, sequence diagram, activity diagram, statechart diagram, OCL). Implementation, verification and validation (black box and white box testing). Agile software development. Introduction to software maintenance. Management of software projects, quality assurance, intellectual property, software engineering code of ethics and professional practice.

5 ECTS credits represent approximately 125-150 hours of study workload. Within IUS, it can be utilized as follows:

 • 39 hours of lectures
 • 8 hours of exercises
 • 30 hours of project work
 • 13 hours of continual study
 • 35 hours of study for final exam

News

Vážení studenti,

záznamy z mých loňských přednášek (čtvrtou mám z roku 2016) najdete na následující adrese:

https://video1.fit.vutbr.cz/av/

Se souhlasem Ing. Kolouška jsem vám zpřístupnil záznam jeho loňské přednášky o provozu a servisu IT. Dohodli jsme se totiž, že pokud se nebudete moci přednášky fyzicky zúčastnit, tak tuto přednášku dělat nebudeme.

S určitým zpožděním tam také budete nacházet záznamy mých letošních přednášek a také záznamy demonstračních cvičení doc. Rogalewicze. Po shlédnutí democvičení se zúčastníte příslušného on-line cvičení se svým asistentem, kde můžete diskutovat jak probírané téma tak také projekty. Nezapomeňte pak v IS FIT (přes test) potvrdit, že jste cvičení absolvovali, abyste za něj získali 4 body.

Obhajoby projektů proběhnou v 11. a 12. týdnu výuky. Až to bude aktuální, stanovíme podle situace způsob obhajoby (pokud nebude možná/vhodná obhajoba prezenčně, lze od ní upustit a projekt ohodnotit off-line nebo lze udělat obhajobu on-line v MS Teams).

Zkoušky jsou zatím plánovány pro normální situaci, přičemž jsem požádal o centrální naplánování pěti (variantních) termínů. Jak ale bude zkouškové skutečně probíhat, ví Bůh. Vyzkoušet 1068 studentů při maximálně deseti lidech v místnosti a až třech pokusech je těžko představitelné (vychází mi celkem až 356 místností/hlídačů).

Bohuslav Křena
garant předmětu IUS

Guarantor

Deputy Guarantor

Kočí Radek, Ing., Ph.D. (DITS FIT BUT)

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination (written)

Time span

39 hrs lectures, 8 hrs exercises, 7 hrs projects

Assessment points

60 exam, 16 exercises, 24 projects

Department

Lecturer

Instructor

Course Web Pages

Subject specific learning outcomes and competences

Student gets an overview in the area of complex software system development. Students acquaint especially with software development stages and with models of software life-time. Student makes sense of the methodics basis of the requirements analysis and the software system design. He/she learns to use chosen UML models.

Generic learning outcomes and competences

Students learn to provide analysis and design of the software systems. Students will be able to read and create basic UML models.

Learning objectives

To provide an overview and basics of the complex software system building. To acquaint with the process of software systems creation. This process is analyzed as an integration of system development, software quality assurance, and software project management. To acquaint with the development stages of the software lifetime. The consideration is focused on all development stages, mainly the requirements analysis, requirements specification, and methods of software design. To learn to use basic models of UML and to get familiarity with methodics of UML-based modelling.

Why is the course taught

Software development is a complex process that often fails. Thus, the main message of this course is to warn students about problems that they as software engineers will face when creating software. Students will learn basic analysis and design techniques for software development and language UML. A special attention is given to identification of data and their relationship that is an essential task of development of any information system.

Prerequisite kwnowledge and skills

This course takes place in a winter term of the first year of the bachelor's study programme. Thus, we expect that students have the high school level knowledge of using computers.

Study literature

 • Kočí, R., Křena, B.: Úvod do softwarového inženýrství. Teaching texts, Brno University of Technology, 2010. (In Czech)
 • System Modelling Based on Object-Orientation - Tutorial of UML 2.0 Language. Brno University of Technology, 2004.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design, Addison-Wesley Professional; 1st edition, 2001. ISBN 0201770601.
 • Křena, B., Kočí, R.: Zadání a vzorová řešení ER diagramů ze zkoušek. Assignments collection. VUT v Brně, 2016. (In Czech)

Fundamental literature

 • Beck, K.: Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison-Wesley; 1st edition, 1999. ISBN: 0201616416.
 • Page-Jones, M.: Fundamentals of Object-Oriented Design in UML, Addison-Wesley; 1st edition, 1999. ISBN: 020169946X.
 • Paleta, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi. Computer press, 2004. ISBN 80-251-0073-1.(in Czech)
 • Pezze, M., Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-471-45593-6.
 • Richta, K., Sochor, J.: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2. (in Czech)

Syllabus of lectures

 1. Software engineering history, basic notions, the overview of development techniques.
 2. Software lifetime, models of software lifetime.
 3. Requirement analysis, methods of requirements specification, modelling techniques (Use Case Diagram).
 4. Structured analysis and design, methods, modelling techniques. Data-Flow Diagram (DFD) and the Entity-Relationship Diagram (ERD).
 5. Object-oriented analysis and design, methods, modelling techniques. Unified Modelling Language (UML), Class Diagram and Object Diagram.
 6. Chosen modelling means of UML (Activity, Sequence, Communication, and Statechart Diagrams).
 7. Complex modelling with UML.
 8. Design patterns.
 9. Introduction to verification, validation, and testing.
 10. Agile methods of software development, basic principles of extreme programming and prototyping.
 11. Basic principles of software operation and maintenance.
 12. Introduction to software project management.
 13. Software quality, intellectual property rights, Software Engineering Code of Ethics.

Syllabus of numerical exercises

 1. Requirements in UML - Use case diagram, Activity diagram and State diagram (3rd and 4th weeks, 4 points)
 2. Data modelling - ER diagram (5th and 6th weeks, 4 points)
 3. Analysis and Design in UML - Class diagram and Object diagram (7th and 8th weeks, 4 points)
 4. Analysis and Design in UML - Sequence diagram and Communication diagram (9th and 10th weeks, 4 points)

Syllabus - others, projects and individual work of students

 1. Model of an information system (24 points)

Progress assessment

Students can obtain up to 16 points from four two hours long exercises (4 points from each), 24 points from the project and up to 60 points from the final exam.

Controlled instruction

Within this course, attendance on the lectures is not monitored. Monday lecture is given for lecture group 1BIA, Friday lecture for group 1BIB. Students from lecture groups 2BIA and 2BIB can choose which lecture they attend. Students from 1BIA and 1BIB lecture groups can attend the lecture given for the other group without any permission.

The knowledge of students is evaluated within exercises, by the project and its defence and by the final exam.

Points from the exercises can be obtained only for active participation (mistakes and wrong answers are fine while avoiding the discussion and problem-solving can result in losing points).

When a student cannot attend the exercise and proves it correctly (s)he can either attend the exercise with a different group (please inform the teacher about that) or (s)he can ask his/her teacher for the alternative assignment that can compensate lost points from the exercise.

The minimal number of points which can be obtained from the final exam is 30. Otherwise, no points will be assigned to a student.

Exam prerequisites

For receiving the credit and thus for entering the exam, students have to get at least 18 points from the exercises and from the project. Plagiarism and not allowed cooperation will cause that involved students are not classified and disciplinary action may be initiated.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndLect.grpGroupsInfo
Monlecturelectures D0206 D105 13:0015:50 1BIA 2BIA 2BIB xx
Monlecture2., 3. of lectures D105v 13:0015:50TM
Monexam2021-01-04 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB řádná
Monexam2021-01-11 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 17:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB řádná
Monexerciselectures A112 18:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Monexercise3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. of lectures A112v 18:0019:50TM, MST, Epson, Dyk T.
Monexam2021-01-04 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 19:0020:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB řádná
Monexam2021-01-11 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 19:0020:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB řádná
Tueexerciselectures G202 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Tueexerciselectures A112 18:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Wedexerciselectures A112 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Wedexercise3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. of lectures A112v 08:0009:50TM, MST, Epson; Dyk
Wedexam2021-02-03 A113 D0206 D0207 D105 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 09:0010:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 2. oprava
Wedexam2021-02-03 A112 A113 D0206 D0207 D105 E112 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 11:0012:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 2. oprava
Wedexam2021-01-27 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 1. oprava
Wedexam2021-01-20 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 1. oprava
Wedexam2021-01-27 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 1. oprava
Wedexam2021-01-20 A112 A113 A218 C228 D0206 D0207 D105 G108 G202 L314 M103 M104 M105 N103 N104 N105 N203 N204 N205 O204 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 1. oprava
Wedexerciselectures A113 18:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Wedexercise3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. of lectures A113v 18:0019:50TM, MST, Epson; Pavela
Thuexerciselectures A112 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Thuexerciselectures E112 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Thuexerciselectures D0207 18:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Thuexercise3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. of lectures D0207v 18:0019:50TM, MST, Epson; Pavela
Frilecturelectures E104 E105 E112 10:0012:50 1BIB 2BIA 2BIB xx
Frilecture1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13. of lectures E112v 10:0012:50YT, ZP
Friexerciselectures A113 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Friexercise2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11. of lectures A113v 12:0013:50TM, MST, Epson
Friexercise6. of lectures D0207v 12:0013:50YT, ZP; Rogalewicz
Friexercise2., 4., 9. of lectures D0207v 14:0015:50YT, ZP
Friexerciselectures A112 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx
Friexercise3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. of lectures A112v 15:0016:50TM, MST, Epson

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 1st year of study, Compulsory
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 1st year of study, Compulsory
Back to top