Course details

Basic Elements of Financing

ZFI FP ZFI Acad. year 2023/2024 Summer semester 6 credits

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

 • 26 hrs lectures
 • 26 hrs exercises

Department

Lecturer

Instructor

Learning objectives

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

After completion of the course, student is able:

Prerequisite knowledge and skills

Not required.

Study literature

 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s.
 • FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s.
 • NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

Fundamental literature

 • MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
 • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010.
 • BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8

Progress assessment

Credit:

 • Active participation in exercises: one unexcused absence per semester is allowed. Absences beyond the permitted limit must be excused by a doctor, the teacher has the right to grant substitute work for these absences (in the form of examples),
 • Mid-term test in the 6th week of the semester to verify knowledge for the 1st-5th week of teaching in the exercises, the student can get 20 points. This test cannot be repeated.
 • Final test in the 13th week: verification of knowledge for the whole semester of teaching in the exercises, the student can get 40 points. The test can be repeated once.

In order to receive credit, it is necessary to obtain at least 50% of the possible point evaluation from the intermediate and final test, i.e. 30 points.

Exam:

The exam is exclusively in written form. The exam will include the following sections:

• 5 closed questions (4 options, 1-4 correct) - each question for 2 points (total for part 0-10 points)

• 2 open questions, - each question 0-10 points (total for part 20 points)

• 1 example (0-10 points) – similar to the examples from the exercise or from the lecture.

To successfully pass the exam, the student must obtain min. 50% of the point evaluation of the exam, i.e. min. 20 points from the practice test.

The final evaluation of the subject is based on the sum of the points from the exercises and the exam, the final grade according to the SER.

 

Students studying under the ISP are required to take the final credit test and exam. The date will be announced in IS. Attendance at the lectures is not compulsory, but is recommended. Participation in exercises is mandatory and controlled by the teacher. Classes take place according to weekly schedules. The method of making up missed lessons is fully within the competence of the teacher.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Tue exercise lectures IO/P284 09:0010:5035 2BIA 2BIB 3BIT xx Srbová
Tue exercise lectures IO/P284 11:0012:5035 2BIA 2BIB 3BIT xx Srbová
Tue exam 2024-03-12 IO/P381 13:0014:30 Test 1 (1.termín)
Tue exam 2024-04-30 IO/P381 13:0014:30 Test 2 (1.termín)
Thu exercise lectures IO/P285 09:0010:5035 Srbová
Thu exercise lectures IO/P285 11:0012:5035 Srbová
Fri exam 2024-03-15 IO/P381 11:0012:30 Test 1 (2.termín)
Fri exam 2024-05-03 IO/P381 11:0012:30 Test 2 (2.termín)
Fri lecture lectures IO/P381 11:0012:50145 2BIA 2BIB 3BIT xx Karas

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
 • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top