prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

Professor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz
C227 Office
735/BUT personal ID

Publications

 • 2011

  HONZÍK Jan M. Recruitment of the secondary school leavers for study programmes in IT, science and engineering. In: Proceedings of the 7th Internatonal conference on "New Horizons in Industry, Business and Education". Heraclion, Crete, Greecce: Applied Information Technology and Multimedia, TEI of Crete, 2011, pp. 113-118. ISBN 978-960-99889-1-9.
  Detail

 • 2009

  LUKÁŠ Roman, HONZÍK Jan M. and ŠALPLACHTA Pavel. Application for Detection of Plagiarism. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece: The University of Crete Panepistimio Kritis, 2009, pp. 131-136. ISBN 978-960-88785-8-7.
  Detail

  HONZÍK Jan M. DIPOMA SUPPLEMENT AND ECTS LABELS - EU TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece, 2009, pp. 30-36. ISBN 978-960-88785-8-7.
  Detail

  HONZÍK Petr, HONZÍK Jan M., FIEDLER Petr and JIRSÍK Václav. Good Practice in Establishing Co- Operation Between Technical University and Industries. In: New Horizons in Industry, Business and Education. TEI of Xrete, Heraclion, Grece, 2009, pp. 192-196. ISBN 978-960-88785-8-7.
  Detail

 • 2007

  HONZÍK Jan M. and SKOKANOVÁ Jana. Internet-Aided Audio-Video Transmission and Storage of Lectures at FIT BUT in the Czech Republic, Philosophy and Technology. In: New Horizons in Industry, Business and Education. Technological Educational Institute of Crete: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2007, pp. 128-131. ISBN 978-960-88785-4-9.
  Detail

 • 2005

  HONZÍK Jan M. and LAMPA Petr. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Repub. In: Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2005, pp. 84-89. ISBN 960-85316-9-1.
  Detail

 • 2004

  HONZÍK Jan M. The Survey of Some Aspects of European Higher Education a the Beginning of the Third Millenium. In: Proceedings ECBS 2004. 11th IEEE International Conference and Workshop of ECBS. Los Alaitos, CA, US.: IEEE Computer Society, 2004, pp. 161-167. ISBN 0-7695-2125-8.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Úkoly českého vysokého školství v evropském vzdělávacím prostoru. In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzity of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem, 2004, pp. 35-43. ISBN 80-7044-543-2.
  Detail

 • 2003

  HONZÍK Jan M. and KUREČKA Radomír. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu Informační technologie. In: Tvorba Softwaru 2003. Ostrava: Tanger Ltd., 2003, pp. 32-38. ISBN 80-85988-83-6.
  Detail

  HONZÍK Jan M., ed. Industry cusomised bachelor IT study program in the Bologna style. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Kreditní systém ECTS a Dodatek k diplomu - nástroje hodnocení kvality Evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání. In: Hodnocení kvality vysokých škol. 4. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzity of Jan Evangelista Purkyne in Usti nad Labem, 2003, pp. 17-24. ISBN 80-7044-463-0.
  Detail

  FIŠER Bohumil, HONZÍKOVÁ Nataša and HONZÍK Jan M., ed. Spectral analysis of blood presure variablity from industrial and aducational point of view. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
  Detail

 • 2002

  HONZÍK Jan M. Vzájemně výhodná spolupráce FIT VUT v Brně s českými a zejména nadnárodními technickými a informatickými firmami. In: University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. VUTIUM. Brno: Brno University of Technology, 2002, pp. 112-117. ISBN 80-214-2191-6.
  Detail

 • 2001

  HONZÍK Jan M. Development of Curricula for the new Faculty of information technologiy in the Bologna Declaration Style. In: Proceedings of IGIP International Symposion "Engineering Education 2001". Klagenfurt: Internationa Associaton for Engineering Education, 2001, pp. 115-118. ISSN 0724-8873.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Inženýrská informatika. Úvahy o některých pojmech z oblasti univerzitních vysokých škol. In: Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2001, pp. 39-50. ISBN 80-7082-783-1.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2001, pp. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Project of foundantion of Faculty of Information Technology at Brno University of Technology with respect to industrial requirements and to Bologna declaration. In: Proceedings of 2nd international Conference "New Horizons in Industry and Education". Milos: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2001, pp. 72-82. ISBN 960-85316-6-7.
  Detail

 • 2000

  HONZÍK Jan M. Metodika řízení a hodnocení kvality na vysokých školách EU. In: Brno: unknown, 2000, pp. 398-407. ISBN 80-210-2419-4.
  Detail

 • 1999

  HONZÍK Jan M. Spolupráce vysokých škol s VOŠ. In: Sborník konference: Vstup do Evropské Unie a řízení školství III - Europaenaische Integration und tschechische Ausbildung. Brno: unknown, 1999, pp. 327-333. ISBN 80-210-2187-X.
  Detail

  HONZÍK Jan M. The European Credit System. Its History, Present and Future. In: Sborník konference ICEE99-CD ROM. Ostrava: unknown, 1999. ISSN 1562 - 2380.
  Detail

 • 1998

  HONZÍK Jan M. Credit accumulation system in Czech technical universities. In: Credit Accumulation and Transfer Systems (CATS), Conference Proceedings. Derby: unknown, 1998, pp. 75-82.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Evropské vysokoškolské vzdělání pro další století. In: Sborník Den Evropy v Brně. VUT v Brně: Brno University of Technology, 1998, pp. 5-7.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Kreditový systém ECTS v podmínkách programu SOCRATES - ERASMUS. Aula, vol. 1, no. 4, 1998, pp. 42-51. ISSN 1210-6658.
  Detail

 • 1997

  HONZÍK Jan M. Algoritmy a datové struktury, jejich vývoj a role v kurikulu inženýrského studia. In: Sborník konference Tvorba software '97. Ostrava: Tanger Ltd., 1997, pp. 98-109. ISBN 80-86122-01-8.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Development of Curricula In Technical Universities, Quality Evaluation and Control Of Learnt Knowledge. In: Education by Communication. Wien-Budapest: unknown, 1997, pp. 385-390. ISBN 3-88064-266-4. ISSN 0724-8873.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Nový vzdělávací program ERASMUS-SOCRATES. In: Aula. Praha: unknown, 1997, pp. 46-50. ISSN 1210-6658.
  Detail

  HONZÍK Jan M. The role of Algorithms and Data Structures in the Curricula for Engineering Education. In: Proceedings of IGIP 26th International Symposiums. Klagenfurt: unknown, 1997, pp. 79-82. ISBN 3-88064-273-7. ISSN 0724-8873.
  Detail

 • 1996

  HONZÍK Jan M. Bakalářský a inženýrský studijní program na oboru informatika a výpočetní technika na FEI VUT v Brně. In: Tvorba software 96 - sborník konference. Ostrava, 1996, pp. 133-143. ISBN 80-85988-09-7.
  Detail

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša and RYBKOVÁ Ivana. Cardiovascular response to mental and emotion stress. In: Sborník konference. Brno, 1996, pp. 231-233. ISBN 80-2140768-9. ISSN 1211-412X.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Komentované zásady návrhu objektově orientovaného systému. In: Sborník konference. Ostrava-MARQ, 1996, pp. 146-157. ISBN 80-901751-3-9.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Návrh bakalářské a inženýrské studium na FEI VUT v Brně. In: Alma Mater 96/6. 1996, pp. 1-10. ISSN 1210-0544.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Některé poznatky z veletrhu vzdělání. Alma Mater, vol. 1966, no. 4, 1996, pp. 226-230. ISSN 1210-0541.
  Detail

  HONZÍK Jan M. News from Czechia. International Higher Education, vol. 1996, no. 3, pp. 42-43. ISSN 1358-0744.
  Detail

  HONZÍK Jan M. and NĚMCOVÁ Andrea. Programovací jazyk Oberon a jeho objektově orientované vlastnosti. In: Sborník konference. Ostrava, 1996, pp. 177-185. ISBN 80-901751-3-9.
  Detail

  FIŠER Bohumil, HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša, LÁBROVÁ Renata and SEMRÁD Bořivoj. Spectral analysis of blood presure in patients with atrial fibrilation. In: Sborník konference. Brno, 1996, pp. 227-230. ISBN 80-02-00999-1.
  Detail

  EYSSELT Miloš and HONZÍK Jan M. STUDIJNÍ KALENDÁŘ pro 1. stupeň inženýrského studia a bakalářské studium 1996/1997. PC-DIR, s.r.o., Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1996.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Vyhledávání ve stromově uspořádaných seznamech. Sborník konference. Ostrava, 1996, pp. 144-152.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Vyhledávání ve stromově uspořádaných seznamech. In: Tvorba software 96 - sborník konference. Ostrava, 1996, pp. 144-152. ISBN 80-85988-09-7.
  Detail

 • 1995

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša and RYBKOVÁ Ivana. Baroreflex sensitivity during mental load and induced emotion. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, vol. 27, no. 1, 1995, p. 262. ISSN 0022-2828.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Evropské vysokoškolské vzdělání na rozhraní století. Dialog Evropa XXI. Brno, 1995, pp. 24-27.
  Detail

  EYSSELT Miloš and HONZÍK Jan M. STUDIJNÍ KALENDÁŘ pro 1. stupeň inženýrského a bakalářského studia 1995/1996. PC-DIR, s.r.o, Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1995.
  Detail

 • 1994

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša and ŠKUTEK M. Software Package for the processing pf indirect continual record of blood pressure from finger according to Peňáz and of respiration. In: Sborník konference. Brno, 1994, pp. 199-201. ISBN 80-2140768-9. ISSN 1211-412X.
  Detail

  EYSSELT Miloš and HONZÍK Jan M. STUDIJNÍ KALENDÁŘ pro I. stupeň inženýrského studia a bakalářského studia 1994/1995. PC-DIR, s.r.o., Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1994.
  Detail

  HONZÍK Jan M. System of Course Credit Accumulation at Technical University of Brno. In: Giving Credit where is Due. Derby: unknown, 1994, pp. 1-16.
  Detail

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša and OBLUK Karel. Visual model of controlled respiration. In: Sborník konference. Brno, 1994, pp. 136-138. ISBN 80-02-00999-1.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Vyhledávání ve stromových strukturách II. In: Sborník konference. Ostrava, 1994, pp. 100-113. ISBN 80-901751-3-9.
  Detail

 • 1993

  HONZÍK Jan M. Credit Accumulation and Transfer. In: Enhancing Engineering Education Research. EEERG 1993. Australia: unknown, 1993, pp. 381-385.
  Detail

  HONZÍK Jan M. East-To-West Transformation Attempts on University Level Education. International Journal of Electrical Engineering Education, vol. 30, no. 2, 1993, pp. 124-128. ISSN 0020-7209.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Evropský kreditový systém v podmínkách českého vysokého školství. In: ALMA MATER. Praha: unknown, 1993, pp. 152-161. ISBN 1210-0544.
  Detail

 • 1992

  HONZÍK Jan M. East-To-West Transformation Attempts on University Level Education. In: Teaching of Electronic Engineering. Hull: unknown, 1992, pp. 39-43.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Transformace vysokoškolského vzdělání na FE VUT v Brně. In: Programování '92. Ostrava: unknown, 1992, pp. 136-146.
  Detail

 • 1991

  HONZÍK Jan M. Technologie programování. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1991.
  Detail

  HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš and MÁČEL Michal. Vybrané kapitoly z programovacích technik. Sborník Den Evropy v Brně. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1991.
  Detail

 • 1990

  HONZÍK Jan M. Lidský faktor v procesu tvorby programu. Softwarové noviny. Praha, 1990, pp. 4-10.
  Detail

 • 1985

  ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš and RÁBOVÁ Zdeňka. Počítače a programování. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1985.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Programovací techniky. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1985.
  Detail

  FIALA Přemyslav, HONZÍK Jan M. and MIKULA Pavel. Turbo Pascal. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 1985.
  Detail

 • 1983

  HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš and ZBOŘIL František. Strojově orientované jazyky. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1983.
  Detail

 • 1976

  HANZÁLKOVÁ Milena, HONZÍK Jan M. and STAUDEK Jan. Programování - Jazyk symbolických adres počítače ADT 4000. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1976.
  Detail

 • 1975

  ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka and ZACHOVAL Jan. Programování - ALGOL 60. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1975.
  Detail

 • 1971

  ČEŠKA Milan, HANZÁLKOVÁ Milena, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka and ZACHOVAL Jan. Programové vybavení - Metodika programového vybavení počítačů. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1971.
  Detail

 • 1970

  HONZÍK Jan M., KUNOVSKÝ Jiří, PTÁČEK Lubomír and ZBOŘIL František. Hybridní počítače II. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1970.
  Detail

  HONZÍK Jan M., ZACHOVAL Jan and ZATLOUKAL Josef. Programování - FORTRAN. VUT v Brně: Faculty of Electrical Engineering TUB, 1970.
  Detail

Back to top