prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

profesor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz
C227 Kancelář
735/osobní číslo VUT

Publikace

 • 2011

  HONZÍK Jan M. Recruitment of the secondary school leavers for study programmes in IT, science and engineering. In: Proceedings of the 7th Internatonal conference on "New Horizons in Industry, Business and Education". Heraclion, Crete, Greecce: Applied Information Technology and Multimedia, TEI of Crete, 2011, s. 113-118. ISBN 978-960-99889-1-9.
  Detail

 • 2009

  LUKÁŠ Roman, HONZÍK Jan M. a ŠALPLACHTA Pavel. Application for Detection of Plagiarism. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece: The University of Crete Panepistimio Kritis, 2009, s. 131-136. ISBN 978-960-88785-8-7.
  Detail

  HONZÍK Jan M. DIPOMA SUPPLEMENT AND ECTS LABELS - EU TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION. In: New Horizons in Industry, Business and Edycation. Heraclion, Crete, Greece, 2009, s. 30-36. ISBN 978-960-88785-8-7.
  Detail

  HONZÍK Petr, HONZÍK Jan M., FIEDLER Petr a JIRSÍK Václav. Good Practice in Establishing Co- Operation Between Technical University and Industries. In: New Horizons in Industry, Business and Education. TEI of Xrete, Heraclion, Grece, 2009, s. 192-196. ISBN 978-960-88785-8-7.
  Detail

 • 2007

  HONZÍK Jan M. a SKOKANOVÁ Jana. Internet-Aided Audio-Video Transmission and Storage of Lectures at FIT BUT in the Czech Republic, Philosophy and Technology. In: New Horizons in Industry, Business and Education. Technological Educational Institute of Crete: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2007, s. 128-131. ISBN 978-960-88785-4-9.
  Detail

 • 2005

  HONZÍK Jan M. a LAMPA Petr. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Republic. In: Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2005, s. 84-89. ISBN 960-85316-9-1.
  Detail

 • 2004

  HONZÍK Jan M. The Survey of Some Aspects of European Higher Education a the Beginning of the Third Millenium. In: Proceedings ECBS 2004. 11th IEEE International Conference and Workshop of ECBS. Los Alaitos, CA, US.: IEEE Computer Society, 2004, s. 161-167. ISBN 0-7695-2125-8.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Úkoly českého vysokého školství v evropském vzdělávacím prostoru. In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2004, s. 35-43. ISBN 80-7044-543-2.
  Detail

 • 2003

  HONZÍK Jan M. a KUREČKA Radomír. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu Informační technologie. In: Tvorba Softwaru 2003. Ostrava: Tanger sro., 2003, s. 32-38. ISBN 80-85988-83-6.
  Detail

  HONZÍK Jan M., ed. Industry customised bachelor IT study programme in the Bologna style. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Kreditový systém ECTS a Dodatek k diplomu - nástroje hodnocení kvality Evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání. In: Hodnocení kvality vysokých škol. 4. seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2003, s. 17-24. ISBN 80-7044-463-0.
  Detail

  FIŠER Bohumil, HONZÍKOVÁ Nataša a HONZÍK Jan M., ed. Spectral analysis of blood presure variablity from industrial and aducational point of view. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
  Detail

 • 2002

  HONZÍK Jan M. Vzájemně výhodná spolupráce FIT VUT v Brně s českými a zejména nadnárodními technickými a informatickými firmami. In: University jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu. VUTIUM. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 112-117. ISBN 80-214-2191-6.
  Detail

 • 2001

  HONZÍK Jan M. Development of Curricula for the new Faculty of information technologiy in the Bologna Declaration Style. In: Proceedings of IGIP International Symposion "Engineering Education 2001". Klagenfurt: Internationa Gesellshaft fur Ingenieur Pedagogik, 2001, s. 115-118. ISSN 0724-8873.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Inženýrská informatika. Úvahy o některých pojmech z oblasti univerzitních vysokých škol. In: Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, s. 39-50. ISBN 80-7082-783-1.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001, s. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Project of foundantion of Faculty of Information Technology at Brno University of Technology with respect to industrial requirements and to Bologna declaration. In: Proceedings of 2nd international Conference "New Horizons in Industry and Education". Milos: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2001, s. 72-82. ISBN 960-85316-6-7.
  Detail

 • 2000

  HONZÍK Jan M. Metodika řízení a hodnocení kvality na vysokých školách EU. In: Brno: neznámá, 2000, s. 398-407. ISBN 80-210-2419-4.
  Detail

 • 1999

  HONZÍK Jan M. Spolupráce vysokých škol s VOŠ. In: Sborník konference: Vstup do Evropské Unie a řízení školství III - Europaenaische Integration und tschechische Ausbildung. Brno: neznámá, 1999, s. 327-333. ISBN 80-210-2187-X.
  Detail

  HONZÍK Jan M. The European Credit System. Its History, Present and Future. In: Sborník konference ICEE99-CD ROM. Ostrava: neznámá, 1999. ISSN 1562 - 2380.
  Detail

 • 1998

  HONZÍK Jan M. Credit accumulation system in Czech technical universities. In: Credit Accumulation and Transfer Systems (CATS), Conference Proceedings. Derby: neznámá, 1998, s. 75-82.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Evropské vysokoškolské vzdělání pro další století. In: Sborník Den Evropy v Brně. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 1998, s. 5-7.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Kreditový systém ECTS v podmínkách programu SOCRATES - ERASMUS. Aula, roč. 1, č. 4, 1998, s. 42-51. ISSN 1210-6658.
  Detail

 • 1997

  HONZÍK Jan M. Algoritmy a datové struktury, jejich vývoj a role v kurikulu inženýrského studia. In: Sborník konference Tvorba software '97. Ostrava: Tanger sro., 1997, s. 98-109. ISBN 80-86122-01-8.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Development of Curricula In Technical Universities, Quality Evaluation and Control Of Learnt Knowledge. In: Education by Communication. Wien-Budapest: neznámá, 1997, s. 385-390. ISBN 3-88064-266-4. ISSN 0724-8873.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Nový vzdělávací program ERASMUS-SOCRATES. In: Aula. Praha: neznámá, 1997, s. 46-50. ISSN 1210-6658.
  Detail

  HONZÍK Jan M. The role of Algorithms and Data Structures in the Curricula for Engineering Education. In: Proceedings of IGIP 26th International Symposiums. Klagenfurt: neznámá, 1997, s. 79-82. ISBN 3-88064-273-7. ISSN 0724-8873.
  Detail

 • 1996

  HONZÍK Jan M. Bakalářský a inženýrský studijní program na oboru informatika a výpočetní technika na FEI VUT v Brně. In: Tvorba software 96 - sborník konference. Ostrava: MARQ, 1996, s. 133-143. ISBN 80-85988-09-7.
  Detail

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša a RYBKOVÁ Ivana. Cardiovascular response to mental and emotion stress. In: Sborník konference. Brno, 1996, s. 231-233. ISBN 80-2140768-9. ISSN 1211-412X.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Komentované zásady návrhu objektově orientovaného systému. In: Sborník konference. Ostrava-MARQ, 1996, s. 146-157. ISBN 80-901751-3-9.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Návrh bakalářské a inženýrské studium na FEI VUT v Brně. In: Alma Mater 96/6. 1996, s. 1-10. ISSN 1210-0544.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Některé poznatky z veletrhu vzdělání. Alma Mater, roč. 1966, č. 4, 1996, s. 226-230. ISSN 1210-0541.
  Detail

  HONZÍK Jan M. News from Czechia. International Higher Education, roč. 1996, č. 3, s. 42-43. ISSN 1358-0744.
  Detail

  HONZÍK Jan M. a NĚMCOVÁ Andrea. Programovací jazyk Oberon a jeho objektově orientované vlastnosti. In: Sborník konference. Ostrava, 1996, s. 177-185. ISBN 80-901751-3-9.
  Detail

  FIŠER Bohumil, HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša, LÁBROVÁ Renata a SEMRÁD Bořivoj. Spectral analysis of blood presure in patients with atrial fibrilation. In: Sborník konference. Brno, 1996, s. 227-230. ISBN 80-02-00999-1.
  Detail

  EYSSELT Miloš a HONZÍK Jan M. STUDIJNÍ KALENDÁŘ pro 1. stupeň inženýrského studia a bakalářské studium 1996/1997. PC-DIR, s.r.o., Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1996.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Vyhledávání ve stromově uspořádaných seznamech. Sborník konference. Ostrava, 1996, s. 144-152.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Vyhledávání ve stromově uspořádaných seznamech. In: Tvorba software 96 - sborník konference. Ostrava: MARQ, 1996, s. 144-152. ISBN 80-85988-09-7.
  Detail

 • 1995

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša a RYBKOVÁ Ivana. Baroreflex sensitivity during mental load and induced emotion. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, roč. 27, č. 1, 1995, s. 262. ISSN 0022-2828.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Evropské vysokoškolské vzdělání na rozhraní století. Dialog Evropa XXI. Brno, 1995, s. 24-27.
  Detail

  EYSSELT Miloš a HONZÍK Jan M. STUDIJNÍ KALENDÁŘ pro 1. stupeň inženýrského a bakalářského studia 1995/1996. PC-DIR, s.r.o, Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1995.
  Detail

 • 1994

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša a ŠKUTEK M. Software Package for the processing pf indirect continual record of blood pressure from finger according to Peňáz and of respiration. In: Sborník konference. Brno, 1994, s. 199-201. ISBN 80-2140768-9. ISSN 1211-412X.
  Detail

  EYSSELT Miloš a HONZÍK Jan M. STUDIJNÍ KALENDÁŘ pro I. stupeň inženýrského studia a bakalářského studia 1994/1995. PC-DIR, s.r.o., Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1994.
  Detail

  HONZÍK Jan M. System of Course Credit Accumulation at Technical University of Brno. In: Giving Credit where is Due. Derby: neznámá, 1994, s. 1-16.
  Detail

  HONZÍK Jan M., HONZÍKOVÁ Nataša a OBLUK Karel. Visual model of controlled respiration. In: Sborník konference. Brno, 1994, s. 136-138. ISBN 80-02-00999-1.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Vyhledávání ve stromových strukturách II. In: Sborník konference. Ostrava, 1994, s. 100-113. ISBN 80-901751-3-9.
  Detail

 • 1993

  HONZÍK Jan M. Credit Accumulation and Transfer. In: Enhancing Engineering Education Research. EEERG 1993. Australia: neznámá, 1993, s. 381-385.
  Detail

  HONZÍK Jan M. East-To-West Transformation Attempts on University Level Education. International Journal of Electrical Engineering Education, roč. 30, č. 2, 1993, s. 124-128. ISSN 0020-7209.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Evropský kreditový systém v podmínkách českého vysokého školství. In: ALMA MATER. Praha: neznámá, 1993, s. 152-161. ISBN 1210-0544.
  Detail

 • 1992

  HONZÍK Jan M. East-To-West Transformation Attempts on University Level Education. In: Teaching of Electronic Engineering. Hull: neznámá, 1992, s. 39-43.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Transformace vysokoškolského vzdělání na FE VUT v Brně. In: Programování '92. Ostrava: neznámá, 1992, s. 136-146.
  Detail

 • 1991

  HONZÍK Jan M. Technologie programování. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1991.
  Detail

  HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš a MÁČEL Michal. Vybrané kapitoly z programovacích technik. Sborník Den Evropy v Brně. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1991.
  Detail

 • 1990

  HONZÍK Jan M. Lidský faktor v procesu tvorby programu. Softwarové noviny. Praha, 1990, s. 4-10.
  Detail

 • 1985

  ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš a RÁBOVÁ Zdeňka. Počítače a programování. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1985.
  Detail

  HONZÍK Jan M. Programovací techniky. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1985.
  Detail

  FIALA Přemyslav, HONZÍK Jan M. a MIKULA Pavel. Turbo Pascal. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1985.
  Detail

 • 1983

  HONZÍK Jan M., HRUŠKA Tomáš a ZBOŘIL František. Strojově orientované jazyky. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1983.
  Detail

 • 1976

  HANZÁLKOVÁ Milena, HONZÍK Jan M. a STAUDEK Jan. Programování - Jazyk symbolických adres počítače ADT 4000. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1976.
  Detail

 • 1975

  ČEŠKA Milan, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka a ZACHOVAL Jan. Programování - ALGOL 60. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1975.
  Detail

 • 1971

  ČEŠKA Milan, HANZÁLKOVÁ Milena, HONZÍK Jan M., RÁBOVÁ Zdeňka a ZACHOVAL Jan. Programové vybavení - Metodika programového vybavení počítačů. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1971.
  Detail

 • 1970

  HONZÍK Jan M., KUNOVSKÝ Jiří, PTÁČEK Lubomír a ZBOŘIL František. Hybridní počítače II. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1970.
  Detail

  HONZÍK Jan M., ZACHOVAL Jan a ZATLOUKAL Josef. Programování - FORTRAN. VUT v Brně: Fakulta elektrotechniky VUT, 1970.
  Detail

Nahoru