Project Details

NTT - Speech enhancement front-end for robust automatic speech recognition with large amount of training data

Project Period: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Project Type: contract

Partner: NTT Corporation

Czech title
Parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat
Type
contract
Keywords

speech recognition, robustness, large data, DNN embeddings

Abstract

Cílem společného výzkumu je vyvinout technologie parametrizace s obohacováním řeči pro robustní automatické rozpoznávání řeči s velkým objemem trénovacích dat v rámci spolupráce mezi VUT a NTT. Práce je založena na nízkodimenzionálních reprezentacích dat (embeddings) produkovaných neuronovými sítěmi v různých místech řetězce zpracování.

Team members
Žmolíková Kateřina, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , research leader
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , team leader
Back to top