doc. Ing.

Michal Bidlo

Ph.D.

Associate professor

+420 54114 1206
bidlo@fit.vut.cz
L330 Office
10119/BUT personal ID

Teaching

Consulting hours

Anytime when the teacher is available in the office, you can view the availability and make a reservation in my reservation system.

Informace ke studentským projektům

Pro inspiraci ke studiu IT na FIT VUT v Brně

Studentům (nejen) prvního ročníku je k dispozici motivační projekt ThermoFIT, umožňující postavit si jednoduchý digitální teploměr z běžně dostupných komponent i v domácích podmínkách.

Bakalářské a diplomové projekty

Témata závěrečných prací lze sestavit na základě zájmů studenta s následným individuálním přihlášením. Diskuzi k zadání doporučuji zahájit s předstihem, možno např. po zkouškách během července až září. V případě zájmu o téma pod vedením M. Bidla kontaktujte vyučujícího nejlépe prostřednictvím rezervačního systému konzultací. Preferovaná témata:

  • evoluční a přírodou inspirované algoritmy v oblastech optimalizace a návrhu,
  • celulární automaty a jiné biologií inspirované platformy,
  • stochastické metody založené na technikách "Monte Carlo",
  • vestavné systémy na bázi mikrokontrolérů či FPGA,
  • výzkum nových technik v oblasti "Natural Computing",
  • aplikace nekonvenčních výpočetních paradigmat,
  • podobná či jiná vhodná témata vzešlá z iniciativy studenta.

Guaranteed courses

EVO Applied Evolutionary Algorithms
Czech, summer, DCSY
IBT Bachelor's Thesis
Czech, English, summer, DCSY
DIP Master's Thesis
Czech, English, summer, DCSY
DIPa Master's Thesis (in English)
English, summer, DCSY
SEP Semester Project
Czech, English, winter, DCSY
SEPa Semester Project (in English)
English, winter, DCSY
ITT Term Thesis
Czech, English, winter, DCSY

Lectured courses

BIN Bio-Inspired Computers
Lecture, Czech, summer, DCSY
EVO Applied Evolutionary Algorithms
Lecture, Project, Czech, summer, DCSY
IEL Electronics for Information Technology
Laboratory exercise, Czech, English, winter, DITS
IMP Microprocessors and Embedded Systems
Lecture, Project, Seminar, Czech, English, winter, DCSY
INP Design of Computer Systems
Lecture, Project, Czech, English, winter, DCSY
IP1 Project Practice 1
Project, Czech, English, winter, DIFS
IP1e Project Practice 1 (in English)
Project, English, winter, DIFS
IP1e Project Practice 1 (in English)
Project, English, summer, DIFS
IP2 Project Practice 2
Project, Czech, English, summer, DIFS
IP2e Project Practice 2 (in English)
Project, English, summer, DIFS
IP3 Project Practice 3
Project, Czech, English, winter, DIFS
PP1 Project Practice 1
Project, Czech, English, summer, DIFS
PP1e Project Practice 1 (in English)
Project, English, winter, DIFS
PP2 Project Practice 2
Project, Czech, winter, DIFS
SEPa Semester Project (in English)
Project, English, winter, DCSY
SPP Fault Tolerant Systems
Lecture, Project, Czech, summer, DCSY
Back to top