doc. Ing.

Michal Bidlo

Ph.D.

docent

+420 54114 1206
bidlo@fit.vut.cz
L330 Pracovna asistentů
10119/osobní číslo VUT

Výuka

Konzultační hodiny

Osobní konzultace jsou možné kdykoli, pokud  mne zastihnete, předpokládanou dostupnost s možností rezervace termínu zjistíte v rezervačním systému konzultací.

Informace ke studentským projektům

Bakalářské a diplomové projekty

Seznam témat nabízených pro následující ak. rok

Témata závěrečných prací lze sestavit na základě zájmů studenta s následným individuálním přihlášením. Diskuzi k zadání doporučuji zahájit s předstihem, možno např. po zkouškách během července až září. V případě zájmu o téma pod vedením M. Bidla kontaktujte vyučujícího nejlépe prostřednictvím rezervačního systému konzultací. Preferovaná témata:

  • evoluční a přírodou inspirované algoritmy v oblastech optimalizace a návrhu,
  • celulární automaty a jiné biologií inspirované platformy,
  • stochastické metody založené na technikách "Monte Carlo",
  • vestavné systémy na bázi mikrokontrolérů či FPGA,
  • výzkum nových technik v oblasti "Natural Computing",
  • aplikace nekonvenčních výpočetních paradigmat,
  • podobná či jiná vhodná témata vzešlá z iniciativy studenta.

Pro inspiraci ke studiu IT na FIT VUT v Brně

Studentům (nejen) prvního ročníku je k dispozici motivační projekt ThermoFIT, umožňující postavit si jednoduchý digitální teploměr z běžně dostupných komponent i v domácích podmínkách.

Garantované předměty

EVO Aplikované evoluční algoritmy
česky, letní, UPSY
IBT Bakalářská práce
česky, anglicky, letní, UPSY
DIP Diplomová práce
česky, anglicky, letní, UPSY
DIPa Diplomová práce (v angličtině)
anglicky, letní, UPSY
ITT Semestrální projekt
česky, anglicky, zimní, UPSY
SEP Semestrální projekt
česky, anglicky, zimní, UPSY
SEPa Semestrální projekt (v angličtině)
anglicky, zimní, UPSY

Vyučované předměty

BIN Biologií inspirované počítače
Přednáška, česky, letní, UPSY
EVO Aplikované evoluční algoritmy
Projekt, Přednáška, česky, letní, UPSY
IEL Elektronika pro informační technologie
Laboratorní cvičení, česky, anglicky, zimní, UITS
IMP Mikroprocesorové a vestavěné systémy
Projekt, Přednáška, Seminář, česky, anglicky, zimní, UPSY
INP Návrh počítačových systémů
Projekt, Přednáška, česky, anglicky, zimní, UPSY
IP1 Projektová praxe 1
Projekt, česky, anglicky, zimní, UIFS
IP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
Projekt, anglicky, zimní, UIFS
IP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
Projekt, anglicky, letní, UIFS
IP2 Projektová praxe 2
Projekt, česky, anglicky, letní, UIFS
IP2e Projektová praxe 2 (v angličtině)
Projekt, anglicky, letní, UIFS
IP3 Projektová praxe 3
Projekt, česky, anglicky, zimní, UIFS
PP1 Projektová praxe 1
Projekt, česky, anglicky, letní, UIFS
PP1e Projektová praxe 1 (v angličtině)
Projekt, anglicky, zimní, UIFS
PP2 Projektová praxe 2
Projekt, česky, zimní, UIFS
SEPa Semestrální projekt (v angličtině)
Projekt, anglicky, zimní, UPSY
SPP Systémy odolné proti poruchám
Projekt, Přednáška, česky, letní, UPSY
Nahoru