Celoživotní vzdělávání

Program celoživotního vzdělávání (CŽV) je určen pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v oboru IT. Účastníci v rámci něj mohou absolvovat jeden nebo více předmětů z nabídky pro bakalářské i magisterské studium. Studium CŽV je zpoplatněno dle Pravidel pro výuku v rámci Celoživotního vzdělávání (pro rok 2023/2024 je to dle základu MŠMT 2329 Kč / kredit). Účastníci nejsou studenty dle Zákona o vysokých školách a toto studium není uzavřeno získáním akademického titulu. Při absolvování předmětů zařazených do bakalářského studijního programu za alespoň 36 kreditů, které bude možné po přijetí do řádného studia uznat (uznávají se i s hodnocením E), však budete po podání přihlášky do řádného prezenčního studia bakalářského studijního programu přednostně přijati bez přijímací zkoušky. Do tohoto lze započítat až 18 kreditů za předměty aktuálně studované v rámci CŽV na FIT VUT.

Zájemci jsou přijímáni na základě vlastní žádosti. Podmínkou pro přijetí do programu CŽV na FIT je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přihlášky lze buď poslat poštou na adresu:

Studijní oddělení FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

nebo doručit osobně na studijní oddělení FIT.

Pro více informací kontaktujte:

Marie Jandová

vedoucí studijního oddělení
+420 54114 1145
jandova@fit.vut.cz

Univerzita třetího věku

Zájemci v důchodovém věku mohou na fakultě studovat v rámci programu zájmového vzdělávání Univerzita třetího věku, a to v kurzu Digitální fotografie a počítačová grafika.

Více informací ZDE

Nahoru