Ústav počítačových systémů

Info

Ústav počítačových systémů zajišťuje výuku zejména hardwarově orientovaných předmětů ve všech studijních programech akreditovaných na FIT VUT v Brně, tj. v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. 
V nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie a umělá inteligence garantuje specializace:

Výuka většiny předmětů je doplněna projekty nebo laboratorními cvičeními, při kterých studenti získají praktické návyky a zkušenosti s nejnovějšími programovými produkty i technickými prostředky (víceprocesorové systémy, vestavěné systémy, návrh pro FPGA, práce na národním superpočítači  apod.). Pro výuku i výzkumnou činnost UPSY disponuje dobře vybavenými laboratořemi: 
 • laboratoř rekonfigurovatelného hardware
 • laboratoř aplikovaných mikrokontrolérů
 • laboratoř plošných spojů 

Vědecko-výzkumná činnost ústavu zahrnuje HW/SW architekturu výpočetních systémů, a to na úrovních číslicových obvodů, jedno- a více-procesorových systémů (vč. GPU), vestavěných systémů, aplikačně-specifických integrovaných obvodů, rekonfigurovatelných systémů na bázi hradlových polí (FPGA), počítačových clusterů a superpočítačů. Dále je zkoumána problematika systémů odolných proti poruchám, testování a spolehlivosti číslicových systémů, metody návrhu číslicových systémů s ohledem na nízký příkon, aproximativní počítání,  metody biologií inspirované umělé inteligence pro návrh, adaptaci a samoopravu číslicových systémů, a metody zpracování signálů mozku (EEG, fMRI).

Mezi nejdůležitější aplikační oblasti patří:

 • akcelerované výpočetní technologie pro vysokorychlostní sítě
 • aplikace superpočítačů v oblasti vysoce náročných simulací
 • akcelerátory bioinformatických výpočtů
 • akcelerace a optimalizace výpočtů v pozemní dopravě
 • adaptivní hardware v FPGA
 • biologií inspirované metody návrhu číslicových systémů
 • návrh systémů odolných proti poruchám
 • vestavěné a RT systémy
 • nekonvenční výpočetní architektury
 • neurální inženýrství a lékařské aplikace.

Členové UPSY byli a jsou zapojeni do řady mezinárodních (např. PAMMOTH, CITRUS) i národních výzkumných projektů (vč. projektu Národního superpočítačového centra IT4Innovations), intenzivně spolupracují s českými i zahraničnímu univerzitami, průmyslovými partnery a dalšími subjekty, např. se sdružením Cesnet v oblasti výzkumu a vývoje nových nástrojů pro zajištění monitorování a bezpečnosti akademické sítě. Podíleli se na vzniku několika inovativních firem, např. Camea, INVEA-TECH (nyní FlowMon Networks a Netcope Technologies), RehiveTech a BrnoLogic. 

Členové UPSY se mj. podílí na projektu, v jehož rámci byly vyvinuty unikátní hardwarové akcelerační karty s propustností až 400 Gb/s. Spolupráce FIT VUT a RehiveTech byla oceněna v roce 2014 v soutěži Spolupráce roku speciální cenou TAČR. V mezinárodní soutěži Humies pořádané na prestižní konferenci Genetic and Evolutionary Computing (GECCO) získali výzkumníci UPSY 1 zlatou (2015), 3 stříbrné (2008, 2011, 2016) a 2 bronzové medaile (2014, 2018). V roce 2017 obdržel tým prof. Sekaniny Cenu předsedkyně GAČR za vynikající řešení projektu Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů. V roce 2018 obdržel tým doc. Kořenka Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu. Cenu Česká hlava získal Dr. Vojtěch Mrázek v r. 2019.

Další ocenění jsou v sekci Uznání a ocenění

Aktivní výzkumné skupiny:

Historie vedoucích UPSY:

 • prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (2002 - 2005)
 • doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (2005 - 2016)
 • prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (2016 - )

Seminář ústavu se koná každý pátek od 13 hod. v místnosti L314. Aktuální program.

 

Kontaktní údaje

Ústav počítačových systémů
Božetěchova 2
612 00 Brno

+420 54114-1166
upsy@fit.vut.cz

Nahoru