Areál fakulty

Božetěchova 2/1, Brno

Část fakulty je umístěna v bývalém klášteře Kartuziánského řádu, který byl založen v roce 1375. V historických budovách jsou výukové prostory pro individuální výuku, pracoviště ústavů s programátorským zaměřením a prostory děkanátu. Historické budovy byly citlivě dolněny dvěma novými posluchárenskými komplexy.

Technicky náročné provozy fakulty, serverovny, laboratoře, prostory technicky náročnějších ústavů, stravovací služby a společenské zázemí jsou umístěny naproti v nové části areálu Božetěchova 1.

Nahoru