Muzeum výpočetní techniky

U příležitosti 10. výročí vzniku fakulty bylo na FIT v kampusu Božetěchova vytvořeno malé muzeum výpočetní techniky. Je určeno převážně pro výukové a reprezentační účely, pro veřejnost jsou sbírky přístupné ve spojení s akcemi, pořádanými pro veřejnost fakultou (dny otevřených dveří, Erbovní slavnosti Králova Pole, atp.).

Otevírací doba

Pro veřejnost jsou sbírky přístupné ve spojení s akcemi, pořádanými pro veřejnost fakultou

Adresa:

FIT VUT, Božetěchova 2 Brno, přízemí budovy A, místnost 118, vstup z nádvoří

V muzeu se nyní nachází téměř padesát různých (převážně osobních) počítačů, doplňuje je asi třicítka dobových periferních zařízení, kromě toho expozice zahrnují dalších asi 60 drobných exponátů. Pokud nepočítáme torzo hodinového stroje, pocházející z hodinové věže kartuziánského kláštera, v němž fakulta sídlí, nejstarším exponátem je mechanický kalkulátor z 50. let, nejnovějším pak počítač, vyrobený v roce 1991 v tehdejší ČSFR. Sbírka osobních počítačů se zaměřuje především na stroje, vyráběné v Československu či dovážené do Československa ať už tehdejšími podniky zahraničního obchodu nebo individuálně a dále na zahraniční počítače, které nějakým způsobem tuzemskou výpočetní techniku ovlivnily. Expozice ukazuje, jakým vývojem technologickým, ergonomickým i designovým počítače u nás před revolucí prošly a srovnává je se soudobou produkcí západu.

Expozice počítačových pamětí ukazuje vývoj technologie od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, až prakticky do současnosti. Mapuje technologie operačních pamětí počítačů i vnějších pamětí, jako byly papírové i magnetické pásky, štítky i disky.

Vystavené sbírky jsou částečně majetkem fakulty, řada exponátů je do sbírek také dlouhodobě zapůjčena soukromými sběrateli a pracovníky fakulty.

Do budoucna se počítá s přidáním ještě dalších drobných expozic, které obohatí stávající instalace, připravuje se také další expozice, která by se měla dotknout historie sálových počítačů a minipočítačů. Zárodek sbírky se již shromažďuje. Pokud máte doma předmět, který s expozicemi muzea souvisí a chtěli byste jej do sbírek fakulty věnovat, budeme velice potěšeni. Kontaktujte prosím Richarda Růžičku

Nahoru