Centrum výpočetní techniky

Centrum výpočetní techniky (CVT) zajišťuje provoz počítačových laboratoří, výpočetní techniky na celé fakultě, fakultní počítačové sítě, výpočetního clusteru, serverů a informačních systémů FIT. V oblasti počítačových sítí a správy serverů spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Centrem výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS).

Informace a návody

Umístění CVT

CVT je umístěno v budovách L, M, N a O Božetěchova 1 (prosklená budova). V suterénu budovy L je síťový uzel, serverovna a potřebné zázemí, tj. laboratoř serverů, sklady a dílna. V přízemí budovy L sídlí zaměstnanci CVT a jsou zde také další laboratorní a provozní místnosti. Pro studenty jsou určeny počítačové pavilóny M, N a O s centrálním vchodem v 2. podlaží. Každý pavilón je projektován na 120 pracovních míst, celková kapacita je 300 míst (jedno patro zabírá šatna). Přízemí pavilónu M je určeno pro volné využití studenty. Pavilón N je určen převážně pro počítačové laboratoře s rozvrhovanou výukou. V pavilónu O jsou umístěny specializované počítačové laboratoře.

Provozní doba

Počítačové učebny umístěné v centru jsou využívány jak pro rozvrhovanou výuku, tak pro řešení projektů, diplomových prací a výzkumných úkolů. Mimo rozvrhovanou výuku jsou laboratoře volně přístupné všem studentům Fakulty informačních technologií. Přístup studentů do centra je volný na základě identifikační karty (průkazu studenta) v provozní době centra, která odpovídá provozní době areálu FIT. Případné výjimky jsou oznámeny na nástěnce CVT.

Pravidla přístupu a provozu

Centrum slouží zejména studentům studijních programů Informační technologie. Studenti jiných fakult mají přístup pouze v rámci zapsaných předmětů na FIT. Studenti se musí před prvním příchodem do centra seznámit s Provozním řádem CVT. Do centra vstupují na identifikační kartu (průkaz studenta), čímž je zajištěno ověření práva přístupu a registrace přítomnosti.

Připojování notebooků kabelem na počítačovou síť je v současné době povoleno v učebnách M105 a M104. Připojování notebooků na bezdrátovou síť WiFi je možné kdekoli, kam dosahuje signál z přístupových bodů, viz popis a aktuální stav sítě WiFi.

Nahoru