Aktivity FIT v zahraničí se zaměřují na spolupráci na mezinárodních projektech jak s akademickými institucemi, tak i s firmami. Jedná se zejména o výzkumné projekty v rámci 8. rámcového programu Evropské komise, HORIZON 2020, dále projekty v rámci programu JU ECSEL a další. Vědecké týmy se také pravidelně účastní spolupráce s významnými zahraničními aplikačními partnery, zejména pak z USA, Číny, Velké Británie. Dále se aktivně podílejí na zapojování zahraničních pracovníků do výzkumných činností a na partnerská zahraniční pracoviště pravidelně vyjíždějí.

V oblasti zahraničních aktivit FIT je organizována i výměna studentů, učitelů i neakademických pracovníků s partnerskými zahraničními institucemi, podporovány jsou i výjezdy na další instituce a organizace neuniverzitního charakteru na školení, odborné kurzy či praktické stáže. Každoročně takto vycestuje cca 60 studentů FIT na semestrální nebo roční stáže a cca 70 studentů ze zahraničních institucí přijíždí studovat nebo získat odbornou praxi na FIT. Zhruba 40 zaměstnanců ročně vycestuje učit nebo vzdělávat se na na zahraničních institucích na jedno či vícetýdenní pobyty, v obdobném rozsahu k nám hosté ze zahraničí i přijíždějí.

Výše uvedené výměnné aktivity jsou financovány zejména díky EU projektu ERASMUS+, v rámci přímé podpory z MŠMT formou rozvojových projektů VUT v Brně. Mobilita studentů i zaměstnanců spolufinancována i centrálně ze zdrojů VUT a také z rozpočtu fakulty.

Nahoru