Bakalářské studium

 • 1909

  uchazečů v roce 2023

 • 792

  zapsaných studentů

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Testy SCIO dělat nemusíte například když…

 • jste ve standardizovaném IQ testu prováděném společností Mensa dosáhl/a percentil 97 nebo více.

 • jste u maturitní zkoušky z matematiky dosáhl/a percentil 80 nebo více.

 • patříte mezi 10 % nejlepších ve 2. (typicky krajském) či vyšším kole celostátní či mezinárodní soutěže z oblasti matematiky, fyziky nebo informatiky pro žáky středních škol, přičemž počet účastníků v celé soutěži nebyl menší než 100 a dané kolo soutěže proběhlo prezenčně.

 • jste se umístil/a na 1. až 3. místě krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti vyhlašované MŠMT nebo Stredoškolskej odbornej činnosti vyhlašované MŠVVŠ SR.

Ostatní pravidla pro přednostní přijetí

 • Dosažení percentilu 60 nebo více u výběrové zkoušky z matematiky (Matematika+) vyhlášené MŠMT.

 • Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C nebo P.

 • Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematickej olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A, B nebo C.

 • Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT nebo Fyzikálnej olympiády vyhlašované MŠVVŠ SR v kategoriích A, B, C nebo D.

 • Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě krajského kola Logické olympiády pořádané Mensou České republiky v kategorii C.

 • Uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Olympiády v informatike vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A nebo B.

 • Uchazeč je úspěšným řešitelem celostátního kola mezinárodní Soutěže Matematický klokan v kategorii Student nebo se v této soutěži v rámci daného státu dosáhl percentil 80 nebo více.

 • Uchazeč se umístil na 1. až 10. místě v krajském kole Soutěže ZENIT v programování v kategorii A, B nebo WebDeveloper nebo v elektronice v kategorii A nebo B pořádané CVTI SR - ŠVS BB.

 • Uchazeč se umístil na 1. až 20. místě v soutěži Bobřík informatiky v ústředním kole v kategorii Senior.

 • Uchazeč dosáhl percentilu vyššího než 90 v soutěži iBobor v kategorii Senior.

 • Uchazeč se umístil na 1. až 10. místě v krajském kole Soutěže v programování v kategorii Programovací jazyky mládež, Programování mládež, Programování webu nebo Programování mikrořadičů vyhlašované MŠMT.

 • Uchazeč se zúčastnil 3. (finálového) kola Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti pořádané AFCEA a získal v něm minimálně 20 % bodů.

 • Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě v technicky zaměřené soutěži (spolu)pořádané nebo garantované FIT, FEKT nebo FSI VUT. Např. Merkur perFEKT Challenge, Energetická olympiáda nebo Roboti@FSI.

 • Uchazeč absolvoval mezinárodní zkoušku SAT v části Mathematics s alespoň 545 body nebo SAT Subject Test in Mathematics Level 1 s alespoň 665 body nebo SAT Subject Test Mathematics Level 2 s alespoň 745 body.

 • Výsledek 4 nebo 5 u zkoušky Advanced Placement (AP) z Matematiky (Calculus, Statistics), Fyziky, nebo informatiky (Computer Science).

 • Složení zkoušky The General Certificate of Education Advanced Level (A-levels) z Computer Science, Information technology, Mathematics nebo Physics s hodnocením A* nebo A.

 • Uchazeč úspěšně prezentoval řešení tématu Středoškolské odborné činnosti nebo Stredoškolskej odbornej činnosti pod vedením zaměstnance FIT VUT nebo FEKT VUT.

 • Uchazeč se umístil na 1. až 3. místě soutěže Nejlepší student nebo ankety Student/Studentka roku na krajské či celostátní úrovni.

 • Uchazeč v rámci celoživotního vzdělávání na FIT VUT absolvoval předměty zařazené do bakalářského studijního programu, které bude možné po přijetí do řádného studia uznat, za alespoň 36 kreditů. Do tohoto limitu lze započítat až 18 kreditů za předměty aktuálně studované v rámci celoživotního vzdělávání na FIT VUT.

 • Uchazeč v rámci probíhajícího studia na vysoké škole obdobného zaměření splnil podmínky pro pokračování ve studiu, přičemž absolvoval předměty, které budou po zápisu ke studiu na FIT VUT do tohoto studia uznatelné, čímž bude uznáno min. 45 kreditů.

Pokud jste některou z výše uvedených podmínek pro přednostní přijetí splnil(a)…

dejte nám o tom vědět nejpozději do 31. března (dokument je součástí e-přihlášky). Pokud některé výsledky ještě neznáte, např. z maturitní zkoušky, která vás teprve čeká, můžete podat žádost i později - bez zbytečného odkladu do 31. května.

 • Pokud jste IQ test absolvovali v ČR nebo SR a budete souhlasit s tím, že si váš výsledek u společnosti Mensa ČR ověříme, stačí uvést IQ, místo a datum konání testu, případně oznámení o výsledku nebo naskenovaný certifikát. V ostatních případech výsledek IQ testu společnosti Mensa doložte originálem nebo úředně ověřenou kopií certifikátu o výsledku testu (pozor, oznámení o výsledku bez originálního podpisu není certifikátem).
 • Percentil dosažený u maturitní zkoušky z matematiky nebo u výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky (Matematika+) nechte, prosíme, potvrdit na své střední škole.
 • Doklady, které lze ověřit online (např. výsledky soutěže zveřejněné na webu pořadatele), stačí doložit naskenované v e-přihlášce, k ostatním dokladům je následně třeba doložit kopii - úředně ověřenou nebo potvrzenou ze střední školy či od pořadatele soutěže.

Při splnění a řádném doložení některé z výše uvedených podmínek bude žádosti vyhověno, pokud již dříve nebyla vyčerpána kapacita studijního programu. V takovém případě je rozhodující datum podání žádosti.

Doklad o splnění některé z podmínek pro přednostní přijetí lze uplatnit při přijímání na fakultu pouze jednou.

Test SCIO

Pokud se chcete dostat na FIT, ale nesplnil/a jste žádnou z podmínek pro přednostní přijetí, přihlaste se na národní srovnávací zkoušky SCIO - a to buď na test OSP, MAT nebo VŠP. Absolvovat testy můžete kolikrát potřebujete, díváme se vždy na nejlepší dosažený výsledek.

Pokud jste včas podal/a a zaplatil/a přihlášku (do 31. března, FIT vám umožní absolvovat jeden test zdarma - a to 1. května 2024. Vybrat si můžete jakékoliv místo, SCIO vám vygeneruje a pošle slevový kód.

Nezapomeňte poskytnout souhlas s předáním svého výsledku FIT VUT - tak se dozvíme, jakého percentilu jste dosáhl/a. Testy probíhají podle pravidel společnosti SCIO, hranici pro přijetí stanoví děkan na návrh přijímací komise, a to do tří pracovních dnů po obdržení výsledků ze všech národních srovnávacích zkoušek.

Testy NSZ z minulých ročníků

Přihlaste se on-line

od 1. ledna 2024
do 31. března 2024

Podat e-přihlášku

Zajímá vás, co se v bakalářském studiu naučíte?

Nevíte, jak podat přihlášku nebo co musíte splnit, abyste se dostali na FIT?

Všechny informace na jednom místě najdete v naší brožuře pro uchazeče

Myslíte si, že informační technologie jsou jen pro kluky?

Zeptejte se, jak se studuje holkám na FIT

Nahoru