Bakalářské studium

 • 1 623

  uchazečů v roce 2019

 • 750

  zapsaných studentů

 • 70 %

  úspěšnost přijetí

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Testy SCIO dělat nemusíte například když…

 • Ve standardizovaném IQ testu prováděném společností Mensa jste dosáhl/a percentil 97 nebo více.

 • U maturitní zkoušky z matematiky jste dosáhl/a percentil 80 nebo více.

 • Patříte mezi 10% nejlepších v krajském kole soutěže z oblasti matematiky, fyziky nebo informatiky pro žáky středních škol.

 • Umístil/a jste se na 1. až 3. místě krajské přehlídky středoškolské odborné činnosti.

Pokud jste splnil(a)…

některou z těchto podmínek pro přednostní přijetí, dejte nám o tom vědět nejpozději do 31. května (dokument je součástí e-přihlášky). Pokud některé výsledky ještě neznáte, např. z maturitní zkoušky, která vás teprve čeká, můžete podat žádost i později - nejpozději a bez zbytečného odkladu do 14 dní před termíny zápisů, tedy do 5. nebo 24. června.

 • Doklad musí být úředně ověřenou kopií nebo potvrzen ze střední školy.
 • Výsledek IQ testu společnosti Mensa doložte originálem nebo úředně ověřenou kopií certifikátu o výsledku testu (pozor, oznámení o výsledku bez originálního podpisu není certifikátem). Pokud jste IQ test absolvovali v ČR a budete souhlasit s tím, že si váš výsledek u společnosti Mensa ČR ověříme, certifikát ani jeho ověřenou kopii dokládat nemusíte.
 • Percentil dosažený u maturitní zkoušky z matematiky nebo u výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky (Matematika+) nechte, prosíme, potvrdit na své střední škole.

Při splnění některé z těchto podmínek bude žádosti vyhověno, pokud již dříve nebyla vyčerpána kapacita studijního programu. V takovém případě je rozhodující datum podání žádosti.

Doklad o splnění některé z těchto podmínek lze uplatnit při přijímání na fakultu pouze jednou.

Test SCIO

Pokud se chcete dostat na FIT, ale nesplnil/a jste žádnou z podmínek pro přednostní přijetí, přihlaste se na národní srovnávací zkoušky SCIO - a to buď na test OSP, MAT nebo VŠP. Absolvovat testy můžete kolikrát potřebujete, díváme se vždy na nejlepší dosažený výsledek.

Pokud jste včas podal/a a zaplatil/a přihlášku (do 31.3.), FIT vám umožní absolvovat jeden test zdarma - a to 13. 6. nebo 27. 6. 2020 (1. 5. zrušen z důvodu nouzového stavu). Vybrat si můžete jakékoliv místo, SCIO vám vygeneruje a pošle slevový kód.

Nezapomeňte poskytnout souhlas s předáním svého výsledku FIT VUT - tak se dozvíme, jakého percentilu jste dosáhl/a. Testy probíhají podle pravidel společnosti SCIO, hranici pro přijetí stanoví děkan na návrh přijímací komise, a to do tří pracovních dnů po obdržení výsledků ze všech národních srovnávacích zkoušek.

Testy NSZ z minulých ročníků

Přihlašte se on-line

od 1. ledna 2020
do 31. března 2020

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Zajímá vás, co se v bakalářském studiu naučíte?

Nevíte, jak podat přihlášku nebo co musíte splnit, abyste se dostali na FIT?

Všechny informace na jednom místě najdete v naší brožuře pro uchazeče

Myslíte si, že informační technologie jsou jen pro kluky?

Zeptejte se, jak se studuje holkám na FIT

Nahoru