Ústav informačních systémů

Info

Ústav informačních systémů zajišťuje výuku předmětů magisterské specializace Informační systémy a databáze, která zahrnuje oblasti programování, formálních jazyků a překladačů, databázových a informačních systémů, počítačových sítí, formálních specifikací, internetových a distribuovaných aplikací. Cílem je seznámit studenty s teorií, technologiemi a postupy používanými při vývoji informačních systémů a naučit je takové systémy vyvíjet s použitím moderních vývojových prostředků, metod a technologií. Kromě toho zajišťuje ústav též výuku řady základních předmětů v bakalářském programu Informační technologie a nabízí předměty v doktorském programu Informační technologie.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu zahrnuje oblast databázových technologií, implementace informačních systémů, řízení softwarových projektů, teorie formálních jazyků a překladačů. Hlavními výzkumnými zájmy členů ústavu jsou:

  • Objektové modelování, objektově orientované databázové systémy, návrh databáze,
  • získávání znalostí z databází,
  • formální specifikace reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase,
  • počítačové sítě a komunikační protokoly,
  • implementace informačních systémů,
  • softwarové metriky a řízení softwarových projektů,
  • formální jazyky a
  • funkcionální jazyky.

Výuka většiny předmětů je doplněna projekty nebo laboratorními cvičeními, při kterých studenti získají praktické návyky a zkušenosti s nejnovějšími programovými produkty, s řešením softwarových projektů a naučí se týmové práci a řízení projektů.

Kontaktní údaje

Ústav informačních systémů
Božetěchova 2
612 00 Brno

+420 54114-1119
uifs@fit.vut.cz

Nahoru