Ústav počítačové grafiky a multimédií

Info

[img]

Ústav počítačové grafiky a multimédií (ÚPGM) se věnuje výzkumu a výuce v oblastech interakce člověka s počítačem, dolování multimediálních a multimodálních dat, zpracování obrazu a videa, počítačové grafiky, dolování infomací z řeči, moderních přístupů automatického řízení systémů, znalostních technologií a zpracování velkých dat. Staví na pevných základech matematiky, fyziky, teoretické informatiky, zpracování signálů, automatizace a strojového učení, využívá masivních výpočetních prostředků, jako jsou superpočítače, výpočetní clustery, GP-GPU akcelerátory a specializované architektury programovatelných hradlových polí (FPGA) a signálových procesorů (DSP).

ÚPGM je na Vysokém učení technickém pracovištěm s největším počtem evropských projektů (např. 24 projektů v rámci 7. rámcového program, nové projekty v programu Horizon 2020), má projekty financované americkými agenturami DARPA a IARPA a řadu národních projektů. ÚPGM intenzivně spolupracuje s českými i mezinárodními průmyslovými firmami (např. Honeywell, Škoda Auto, Evektor, Raytheon BBN nebo Telefónica Móviles). Členové ÚPGM stáli u zrodu několik inovativních firem: Camea, Phonexia, 3DimLaboratory, ReplayWellAngelCam.

ÚPGM disponuje speciálními zařízeními pro interakci člověka s počítačem, mj. dvěma simulátory letadel pro výzkum a vývoj uživatelských rozhraní a autonomních automatických systémů v letectví, robotem PR2, zařízením pro projekci 3D videa, holografickou laboratoří, terabytovými databázemi obrazu, textu a řeči a zařízením pro pořizování vícekanálového audia.

ÚPGM pořádá prestižní sérii seminářů VGS-IT, na které jsou zváni přední světoví odborníci. Organizuje také přehlídky studentských prací zaměřujících se na počítačové vidění, zpracování obrazu a zvuku, počítačovou grafiku a uživatelská rozhraní. Podílí se na organizaci fakultní studentské soutěže a konference Excel@FIT a spolu s MFF UK organizuje každoroční setkání grafické a vision komunity HiVisComp.

Výzkumné skupiny na ÚPGM:

Přiklady naší práce:

Vybrané projekty

  • BISON (Big speech data analytics for contact centers) je jediným evropským projektem programu Horizon 2020 koordinovaným českou firmou. Věnuje se řečové analytice pro call centra.
  • MixedEmotions buduje platformu pro zpracováním velkých multimodálních dat v oblasti emoční analýzy.
  • LOCATE (Visual Localization in Natural Environments) je výzkumný projekt, který se zabývá lokalizací fotografií v přírodním prostředí. Financovaný je ze zdrojů Marie Curie Actions a SoMoPro (Jihomoravský kraj).
  • V3C - Visual Computing Competence Centre je centrem kompetence TAČR, které je zaměřeno na aplikace počítačového vidění a grafiky. Je jediným centrem z oblasti informačních technologií koordinovným na VUT v Brně.
  • EUREKA! CEPTIS - Computing Embedded Platforms for Traffic, Industry, and Surveillance, koordinovaný firmou CAMEA, ve spolupráci s FIT, goHDR (UK) a RTS (Švýcarsko).
  • Integrated Simulation Platform - je výzkumný a vývojový projekt simulačního systému zaměřeného na realizaci vysoké míry autenticity simulace pro omezení možnosti vzniku negativního tréninku. Projekt je řešen ve spolupráci s VR Group a.s. a financovaný je ze zdrojů TAČR.

Jsme hrdí na (výběr):

Kontaktní údaje

Ústav počítačové grafiky a multimédií
Božetěchova 2
612 00 Brno

+420 54114-1296
upgm@fit.vut.cz

Nahoru