Pro prváky

První semestr na FIT?
To zvládneme!

Zápis

Po zápisu

Před začátkem výuky

Startujeme

 • Start@FIT

  Ve čtvrtek začne tradiční akce Start@FIT, na které se studenti 1. ročníků seznámí s prostředím fakulty a novými spolužáky, dostanou základní informace ke studiu a naučí se využívat dostupné informační systémy a hledat informace, které budou při studiu potřebovat. Doporučujeme zajistit si ubytování na akci na kolejích už od 16. 9. 2020 - pokud nebude možnost si tento začátek ubytování zvolit v informačním systému kolejí, bude možné si jej domluvit přímo s ubytovatelkami a vedoucími jednotlivých bloků kolejí (stačí nahlásit, že se účastníte Start@FIT).

  Program akce bude do srpna upřesněn na této stránce.

 • Imatrikulace

  Imatrikulace, která probíhá poslední pátek před zahájením výuky v semestru, je slavnostní akademický obřad přijetí studenta ke studiu. To si nenechte ujít! Účast je de facto povinná. Detailní informace a rozdělení do skupin naleznete ve studijních aktualitách.

  Povinná školení z BOZP a PO

  Po každém bloku imatrikulací proběhnou i školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a školení z požární ochrany (PO), která jsou povinná.

  Prohlídky fakulty

  Následovat budou prohlídky fakulty se Studentskou unií a bude otevřen studentský klub U kachničky, kde budete mít možnost poznat své nové spolužáky.

 • Zábavné aktivity, Tour de pub

  V sobotu pak proběhne další část akce Start@FIT. Studentská unie pro Vás připravila zábavný program jako např. poznávací akce Tour de pub.

 • V neděli pak bude další program SU FIT, který zde bude do srpna upřesněn.

Neztrať se v prváku!

Příručka Studentské unie

Další informace

Studijní poradenství a Studentská unie

Další informace naleznete na stránce studijního poradenství. Je doporučeno podívat se na seznam činností, na které by student 1. ročníku neměl zapomenout. Pokud máte jakékoliv nejasnosti, obrátit se můžete na Studentskou unii. SU FIT je seskupení studentů zajímajících se o dění na fakultě - stojí při rozhodnutích, která ovlivňují studenty, zastupují je v orgánech vedení fakulty a chrání jejich zájmy. Pořádá také akci Start@FIT.

Komunikační kanály

Pro studenty každého ročníku SU FIT založí 2 skupiny na Facebooku - pro studenty, kteří začali bakalářské studium v roce 2020/2021, jsou to VUT FIT BIT 2020-2023 (pro řešení problémů týkajících se studia) a VUT FIT BIT 2020-2023 Teambuilding (pro studentský život, apod.). Pro studenty magisterského studia VUT FIT MIT 2020-2022 a VUT FIT MIT 2020-2022 Teambuilding. Dále je pro vás připravený Discord server vedený studenty.

Pro studenty, kteří na VUT nejsou poprvé

Studenti, kteří již na VUT studovali, nemusí (resp. nemohou) nastavovat své VUTheslo. Platí to, které naposled používali. Také fakultní účet je jen znovu aktivován.
Pokud má student průkaz studenta (přitom nezáleží, která fakulta mu jej vystavila), nemusí si objednávat průkaz nový. Pro přístupový systém je průkaz funkční okamžikem zápisu, pro funkci dokladu o studiu je nutno na studijním oddělení nechat nalepit validační známku. Validační známku ISIC je nutno objednat na portálu VUT, pro validační známku VUT si stačí dojít. Známkou VUT lze validovat i ISIC - tím se z něj stane jen průkaz VUT (podrobně).

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D., Bc. Aneta Helešicová a Ing. Petr Veigend
Poslední aktualizace: 2020-05-15 17:35:16
Nahoru