Vyber si svůj studijní program a specializaci

Bakalářské studium

Co ze mě bude?

Po dokončení studia z vás budou bakaláři. Titul je důležitý, ještě důležitější jsou ale znalosti a možnosti uplatnění v praxi, které díky němu získáte. A o schopné IT profesionály se firmy perou. Dokládá to uplatnění a nástupní platy našich absolventů. Stát se z vás mohou například analytici, programátoři, testeři či manažeři v IT. Nebo můžete pokračovat v magisterském studiu a stát se inženýry a skutečnými kreativními odborníky ve své specializaci.

Co se naučím?

Skladba bakalářského programu je koncipována tak, aby absolventi bakaláři měli základní znalosti o IT a mohli pak plynule navázat v některé z řady specializací magisterského studia.

Doba studia

Standardní doba studia je 3 roky. Po ukončení bakalářského programu pokračuje velká část studentů do magisterského studia (většina bez přijímaček). Studium je prezenční.

Jeden společný studijní program

Bakalářský program je bez specializací (dříve obory). Student se specializuje sám výběrem volitelných a povinně volitelných předmětů. Těch máme v nabídce více než sedmdesát!

Technologie a praxe na dosah

U nás si na technologii doslova sáhnete (nejen v biometrické laboratoři). Víme totiž, jak je provázání s praxí důležité. Studenti se mohou už od 2. ročníku zapojovat do práce našich výzkumných skupin. Spolupracujeme také s těmi nejlepšími firmami v oboru (a některé dokonce na fakultě sídlí). Studenti tak mají možnost pracovat na průmyslových tématech v rámci školních projektů.

Není vám něco jasné?

Mrkněte do naší brožury pro uchazeče nebo rovnou příručky pro prváky. Případně neváhejte kontaktovat naše studijní oddělení.

Více informací o programu najdete tady:

Jak vypadá studium na FIT?

Nahoru