Vyber si svůj studijní program a specializaci

Bakalářské studium

Prezenční studium Co to je?

Prezenční forma studia – výuka může probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne, student má povinnost navštěvovat povinné cvičení a laboratoře. Student v prezenční formě má plný status studenta (a z toho vyplývající výhody).

Podrobněji viz Akademický slovníček.

Zavřít

Fakulta má akreditován jeden bakalářský studijní program, který se nedělí na specializace. Studium probíhá pouze prezenční formou. Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou s obhajobou bakalářské práce. Absolvent získává titul bakalář (Bc.).

Nahoru