Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Vyber si svůj studijní program a specializaci

Bakalářské studium

Prezenční studium Co to je?

Prezenční forma studia – výuka může probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne, student má povinnost navštěvovat povinné cvičení a laboratoře. Student v prezenční formě má plný status studenta (a z toho vyplývající výhody).

Podrobněji viz Akademický slovníček.

Zavřít
Nahoru