Detail akce

Patenty a počítačem realizované vynálezy

[icon]
Místo konání
FIT VUT, Božetěchova 2, 612 00 Brno, CZ
Pořadatel
Typ
workshop
Přístupnost
volná
Popis
Často se v naší profesní sféře setkáváme s poměrně široce rozšířeným omylem, že svůj software si patentem neochráníte. Narůstající počet softwarových patentů v Evropě, USA či Indii však svědčí o opaku. Přednáška nejprve posluchače stručně seznámí s patenty - co je to vynález, kdy a jaký má patent smysl, jaká jsou kritéria pro získání patentu, co obnáší takové patentové řízení a jaká práva vám vlastnictví patentu vůbec dává. Plynule navážeme na vztah k SW a dozvíme se, nejenom kde pramení původ zmíněného omylu, ale i jak přistupovat k počítačem prováděným vynálezům a SW obecně z hlediska patentovatelnosti. Podíváme se, kdy je algoritmus inovativní a jak identifikovat počítačový program, na který byste mohli získat patent. Aby nezůstalo jen u teorie, budeme se věnovat konkrétním příkladům z praxe - neuronové sítě a strojové učení, modelování a simulace, robotika, počítačové hry atp. V těchto oblastech se podíváme na konkrétní technické problémy a zjistíme, jakým způsobem je řeší software. V závěru přednášky stručně shrneme rozdíl v ochraně Vašeho programu autorským zákonem a vlastním patentem.


Přednášející
Michal Štipl se začal zabývat problematikou průmyslového vlastnictví již v průběhu studia fyziky na Masarykově univerzitě. Ve své profesi patentového specialisty využívá schopnosti čelit problémům a hledat řešení, což je klíčová schopnost každého studovaného fyzika i patentového zástupce. Lehce si poradí s elektronovými mikroskopy, elektronikou, vědeckými či zemědělskými stroji nebo s vesmírnými technologiemi. V oblasti práv duševního vlastnictví se nejvíce zajímá o veškeré detaily a novinky na poli softwarových patentů u nás i ve zbytku světa, kde se v posledních letech pravidla mění velmi často. S ohledem na nárust počtu softwarových vynálezů v naší kanceláři je to jedna z klíčových aktivit. Aktuální statistiky ukazují, že tento trend je globální. Vždyť v roce 2019 bylo z udělených patentů v USA softwarových 61,8 %. Ani Evropa nezůstává v oblasti softwarových patentů pozadu a průběžně přizpůsobuje svůj přístup k těmto vynálezům tak, aby držela krok s dobou, ale zároveň nastavila férové podmínky pro všechny softwarové nadšence. Stejně tak je třeba, aby i Michal zůstal v obraze, proto studuje rozhodnutí Evropského patentového úřadu týkající se problematiky patentování počítačových programů, jakož i konkrétních aplikací strojového učení, neuronových sítí, či využití simulací v průmyslu.
Nahoru