Božetěchova 1. podlaží

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Metodějova Božetěchova vjezd vchod vjezd Křižíkova vchod Kollárova hlavní vchod F115 Vědecké oddělení Nunvářová Svatava, Ing., Ph.D. 54114-1154 F115 F120 Zahraniční oddělení Studená Michaela, Ing. 54114-1265 F120 I119 Pokoj I119 I107 Pokoj I107 I115 Pokoj I115 I103 Pokoj I103 I101.2 Technická místnost I111 Pokoj I111 I103.1 Kuchyně E104 Posluchárna 72 E104 E105 Posluchárna 72 E105 E112 Posluchárna 156 E112 F101 Chodba F118 Chodba F119 Zahraniční oddělení Petrušková Hana, Ing. 54114-1155 F119 F117 WC F121 Schodiště F113 Chodba F114 Vědecké oddělení Sadovská Sylva, Mgr. 54114-1254 F114 F112 Archiv F200 Schodiště F109 Chodba F111 Kancelář Holasová Martina 54114-1152 F111 F110 Kancelář Tesařová Olga, Bc. 54114-1227 F110 F104 Chodba F209 schodiště F106 Ekonomické oddělení Nesvedová Šárka 54114-1264 F106 F107 Archív FIT 107 A104 Chodba A103 Chodba A109 Rozvodna O2 A108 Schodiště C134 Schodiště A115 WC ženy WC A116 WC muži A114 Chodba H101 Márnice H101 I101.1 Chodba I102 Hala I104 WC I105 Schodiště I106 Hala I108 WC I109 Schodiště I110 Hala I112 WC I113 Schodiště I114 Hala I116 WC I117 Schodiště I118 Hala I119.1 Kuchyně I120 WC I121 Schodiště G101 Chodba E106 Správce A/V Juříček Zdeněk, Sr. 54114-1191 E106 F108.2 Rozvodna NN F108.1 Archív ekonomického odd. FIT E110 Zvukař, tlumočník Uličný Petr 54114-1193 E109 Sklad E108 Úklid E107 WC invalidé WC E103 Respirium Respirium E113 Umývárna ženy E115 WC ženy WC E114 Umývárna muži E116 WC muži WC E102 Chodba O105 Robotická laboratoř O105 O104 Robotická laboratoř O104 O103 Simulátor letadla Malenovský Vladimír, Ing., Ph.D. 54114-1047 O103 N105 Počítačová laboratoř N105 N104 Počítačová laboratoř N104 N103 Počítačová laboratoř N103 M105 Přednášková místnost M105 M104 Přednášková místnost M104 M103 Počítačová laboratoř M103 N101 Chodba L121 Požární schodiště L113 Chodba L109 Chodba L124 Kancelář Halas Jaromír 54114-1198 124 L125 A/V laboratoř Skokanová Jana, Mgr. 54114-1229 125 L126 Kancelář Zavadilová Marcela 54114-1197 126 L127 Kancelář Kašpárek Tomáš, Ing. 54114-1220 Michal Bohumil, Ing. 54114-1199 127 L128 Kancelář Gaďorek Petr, Ing. 54114-1222 Kuchynka Marek, Ing. 54114-1234 128 L129 Kancelář Lampa Petr, Ing. 54114-1200 L129 L130 Kancelář Čejka Rudolf, Ing. 54114-1221 130 L131 Kancelář Dupalová Helena 54114-1258 Samsonová Radomíra 54114-1228 131 L132 Technická místnost 132 L120 Dílna CVT Kreslík Martin 54114-1219 L120 L119 Sklad výpočetní techniky L119 L118 Videokonferenční místnost L118 L117 Laboratoř serverů L117 L116 Zasedací místnost CVT L116 L115 Jednací místnost 115 L114 Kuchyňka 114 L123 Kancelář Kreslík František, Ing. 54114-1259 Vrška Luděk 54114-1253 L123 L111 Výtah V L110 Schodiště L112 Úklid L133 Umývárna L134 Umývárna L134.1 WC ženy WC L133.1 WC muži WC M107 Schodiště O101 Chodba O102 Schodiště O108 Umývárna O107.1 WC ženy O108.1 WC muži O107 Umývárna O109 Úklid N109 Umývárna N109.1 WC muži N102 Schodiště N107.1 WC ženy N107 Umývárna N108 Úklid M101 Chodba M102 Rozvodná místnost 102 L106 Požární schodiště L103 Vstupní hala L103 L103.1 Schodiště L108 Recepce FIT Foltýn David 54114-1120 Kosa Marián 54114-1120 Laga Stanislav Nečas Denis 54114-1120 Podsedník Michal 54114-1120 L108 L108.1 Technická vybavenost 108.1 L104 Kavárna L104 L108.3 Zázemí recepce - WC L108.2 Zázemí recepce L107.1 Zázemí - sklad L107 Zázemí - chodba L107.3 Zázemí - šatna L107.2 Zázemí - WC L122 Požární východ - žádný vstup L134.2 WC invalidé L133.2 WC invalidy F103 Chodba F105 Kuchyňka J101 Trafostanice J101 J102 Trafostanice J102 J103 Trafostanice J103 J104 Odpady J104 J105 Odpady J105 R102 Schodiště R101 Chodba R103 Zázemí výstavy R103.1 Úklid R103.2 WC R104 Zázemí baru R104 R105 Bar 105 R110 FIT ShowRoom R110 R108 Schodiště R109 FIT Open Space R109 R107 Schodiště R106 Laboratoř kyber-fyzikálních systémů R106 P105 Schodiště P104 Výtah V P120 Schodiště D105 Posluchárna 300 D105 P118 Výtah V P119 Sklad P117 Sklad P117 P116 Nákladní výtah P110 Bar Bar P108 Studentsko-akademická seminárka P108 Seminárka P123.1 Nákladní výtah P111 Chodba P115 Úklid P114 Šatna P113 Šatna P101 Vstupní hala P107 WC muži P107.1 Úklid P107.3 WC muži WC P106 WC ženy P106.2 WC invalidé P106.1 WC ženy WC P112 WC WC P113.1 Umývárna P114.1 Umývárna P103 Chodba P102 Úklidová místnost P109 Přípravna 109 P123 Zelenina P123 P124 Umývárna stolního nádobí P126 Sklad P125 Sklad 125 P121 Kancelář 121 P127 Sklad 127 D104 Chodba D102 Vstupní hala D107 Výtah V D106 Schodiště D101 Zádveří A113 Posluchárna 64 A113 A112 Posluchárna 64 A112 A111.1 Technická místnost A111 Přípravna A110 Šatna A102 Chodba A101 vstupní hala A121 Podatelna Ondroušková Jana 54114-1268 A121 A107 Výtah V A120 Muzeum FIT 120 A119 Muzeum FIT 119 A117 Muzeum FIT 117 A118 Muzeum FIT A118 A106.1 WC muži WC A106 WC muži A106.3 Úklid A105 WC ženy G108 Zasedací místnost G108 G109 Kuchyňka G107 Předsálí G107 G106 Schodiště C130 Archiv knihovny C130 C131 Archiv knihovny C131 C129 Archiv knihovny C129 C132 Právník Doskočilová Markéta, Mgr. 54114-1203 C132 C137 Denní místnost C137 C135 WC ženy C136 WC muži C126 Studovna C126 C120 Reprografická místnost C120 C124 Technická místnost G105 Kuchyňka G105 G104 Seminární místnost G104 C138 Schodiště G103 WC muži G102 WC ženy C118 Chodba C127 Chodba C128 Seminární místnost 1 C128 C123 Studovna C123 C106 Chodba Respirium C121 WC ženy WC C122 WC muži WC C117 Knihovna C117 C108 Respirium Respirium C116 Rampa C115 Knihovnice Kopeczinski Daniela, Mgr. 54114-1204 Obrusníková Petra, Bc. 54114-1114 C115 C114 Knihovna - vstup C114 C107 Respirium Respirium C110 Schodiště C113 WC personál C112 Technická místnost C111 Archív C111 C109.2 Studijní oddělení Jandová Marie 54114-1145 Kšicová Petra, Bc. 54114-1143 Kůdelová Petra, Mgr. 54114-1245 Soušková Iva 54114-1243 C109.1 Studijní oddělení C109 Studijní oddělení C109 C109.3 Studijní oddělení C102 Kotelna C102 C103 Kotelna C103 C104 Chlazení C104 C105 Technická místnost I101.3 Technická místnost C133.1 Chodba C127.1 Seminární místnost 2 C127.1 S101 Chodba S109 Pracovna doktorandů Dvořák Michal, Ing. 54114-1177 Goldmann Tomáš, Ing. 54114-1330 Sakin Martin, Ing. 54114-1340 Semerád Lukáš, Ing. 54114-1177 S109 S105 WC ženy WC S103 Kancelář Horná Petra, Mgr. Nečasová Hana, Mgr. 54114-1153 S103 S103.1 Sklad S104 Schodiště S108 Respirium S106 Kuchyňka S107 Hala S110 Pracovna doktorandů Heidari Mona 54114-1338 Kavetskyi Andrii 54114-1339 Malaník Petr, Ing. Rydlo Štěpán, Ing. 54114-1338 Tinka Jan, Ing. 54114-1338 S110 S118 Kancelář Duránik Lukáš 54114-1133 S118 S119 Kancelář Szydlo Mieczyslaw, Ing. 54114-1130 S119 S111 Technická místnost S116 Chodba S117 Archiv S117 S113 WC muži WC S112 WC invalidé S114 Chodba S115.1 Úklid S115 Schodiště S122 Laboratoř S122 S102 Chodba S123 Sklad S121 Schodiště Q118 Schodiště Q124 výtah V Q123 Chodba Q119 Výtah V Q120 Kuchyňka Q120 Q121 Terasa Q121 Q108 Sál serverů Q108 Q0120 Schodiště Q122 Výtah V Q103 Chodba Q107 Kancelář Q107 Q106 Kancelář Dvořáčková Kristýna, Ing., MSc 54114-1466 Jelínková Sabina, Ing. 54114-1468 Q106 Q105 Kancelář Zelená Martina, Ing. 54114-1465 Q105 Q104 Kancelář Kalužíková Klára, Ing. 54114-1473 Q104 Q109 Laboratoř plošných spojů Q109 Q110 Stíněná komora Q110 Q111 Optická laboratoř Q111 Q112 Technická místnost Q112 Q102 Instalační šachta Q113 Rozvodna NN Q114 Šatna, úklid Q115 Šatna, úklid Q115 Q116.1 WC muži WC Q117.1 WC ženy WC Q101 Hala A122 Technická místnost C136.1 WC muži A123 Technická místnost C135.1 WC ženy S113.1 WC muži L105 Terasa terasa L102 Zádveří C122.1 Úklid Q108b Předsíň A101.1 Vstupní hala A116.2 WC muži WC A116.1 WC invalidé C107.1 Šatna C107.2 Šatna C113.1 WC personál C121.1 WC ženy C122.2 WC muži C122.3 WC muži C133 Schodiště D001 Schodiště F001 Schodiště - venkovní G002 Rozvodna G102.1 WC ženy WC G103.1 WC muži WC G103.2 WC invalidé I000 Schodiště Q113.1 El. rozvaděč Q116 WC muži Q117 WC ženy L035 Schodiště 1 ax n 6 ax n 6 a n 11 a n 1 a n 6 ac n 6 ac n 6 ac n 11 a n 6 a n 6 ac n 1 ac n 11 a n 11 a n 1 a n 1 a n 6 a n 1 ac n 6 ac n 11 a n 1 a n 11 a n 6 a n 6 ax n 6 a n 11 a n 6 g 1 a n 11 a n 6 a n 1 a n X ax n WiFi AP na kanálu X
Nahoru