Aktuality

Do Brna se sjedou čeští i světoví odborníci na kyberbezpečnost

Aktuální výzvy i nové výsledky kyberbezpečnostního výzkumu budou programem vědecké konference European Conference on Security Research in Cyberspace. Kromě témat jako kyberkriminalita, bezpečná umělá inteligence, ochrana kritických infrastruktur státu či vzdělávání a prevence v kyberbezpečnosti nabídne i praktickou ukázku nejnovějšího vybavení v laboratořích. Mezinárodní konference, kterou pořádají u příležitosti českého předsednictví v Radě EU Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Ministerstvo vnitra ČR, se bude konat 12. až 14. září 2022.

"Kyberbezpečnost je komplexní fenomén, k jehož zvládnutí na úrovni státu je třeba úzké spolupráce bezpečnostních složek a špičkových výzkumných univerzit. Naše univerzita byla u vzniku českého systému kybernetické bezpečnosti a výsledky našeho výzkumu v různých oborech informatiky, práva, společenských a humanitních věd stále přispívají k tomu, že se v této oblasti držíme na evropské špičce," uvedl Radim Polčák, prorektor Masarykovy univerzity pro rozvoj, legislativu a informační technologie.

Během tří dnů se na konferenci setkají vědci, zástupci bezpečnostních složek, jako například Policie ČR nebo BIS, a dalších státních institucí i komerčních společností. Na konferenci se zaměří na témata, jako je bezpečná umělá inteligence, moderní kryptografie, tvorba mezinárodní kvantové sítě či zpracování obrazu. Budou diskutovat také o vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, dolování informací z řeči či kyberkriminalitě a síťové forenzní analýze.

Jako hlavní řečník na konferenci vystoupí Bart Preneel, profesor z prestižní univerzity v belgické Lovani a vedoucí uznávané výzkumné skupiny COSIC. Profesor Preneel se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti informační bezpečnosti, kryptografie a ochrany soukromí. V minulosti zastával také roli prezidenta Mezinárodní asociace pro kryptologický výzkum a je autorem více než 400 vědeckých publikací a 5 patentů.

[img]

Dalším z hlavních témat bude vzdělávání a prevence v kyberbezpečnosti. Mluvit se bude například o kybernetických arénách pro trénink dovedností, zvyšování povědomí v oblasti kvantových hrozeb či profesním vzdělávání. Nahlédnout bude možné i do moderních laboratoří, které se nedávno otevřely vědcům na VUT. "S nástupem nových technologií a v současné mezinárodní situaci nelze očekávat pokles počtu kybernetických útoků, naopak je třeba připravit se na častější a komplexnější útoky, které mohou mít silnější dopady na náš každodenní život i chod státu. Je proto důležité, abychom se o budoucnosti technologií a kybernetické bezpečnosti nejen bavili, ale abychom na takové scénáře byli adekvátně připraveni. I to bude jedním z témat brněnské konference," uvedl Jan Hajný, přední odborník na kryptografii a kybernetickou bezpečnost na VUT v Brně.

Konference zároveň představí koncepci Národního plánu výzkumu a vývoje v oblasti kyberbezpečnosti, zaměří se také na nové příležitosti podpory kyberbezpečnostního výzkumu, a to na české i evropské úrovni, zejména z hlediska technologických trendů, uplatňování výsledků v praxi (příležitosti a limity při předávání výsledků) nebo na nástroje podpory bezpečnostních programů na národní úrovni. "V rámci českého předsednictví v Radě EU představuje konference unikátní možnost prezentovat výzkum v kybernetické bezpečnosti jako klíčovou součást systému bezpečnostního výzkumu v České republice," uvedl ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MVČR Petr Novák.

Třídenní akce se bude konat na několika fakultách Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Konference se koná pod záštitou města Brna. Podrobné informace včetně registračního formuláře jsou k dispozici na webu www.eu-secres.eu. Registrace na konferenci je povinná, ale neplatí se žádný registrační poplatek.

Akce je pořádána v rámci českého předsednictví Rady EU a je financována z projektů VJ01030001, VJ01030002, VJ01030004 a VJ01030007 programu Ministerstva vnitra Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1).

[img]

Odborník z Oracle Labs pohovoří na téma "Native Image Static Analysis"

Zveme Vás na přednášku Christiana Wimmera z Oracle Labs na téma "Native Image Static Analysis", která proběhne 20. 5. ve 14:00 v místnosti A112. Christian se věnuje aplikovanému výzkumu v oblasti překladačů, optimalizací a virtuálních strojů (s výsledky publikovanými i na špičkových akcích typu PLDI či OOPSLA). Christian je "GraalVM Native Image Project Lead" v Oracle Labs, se kterými byla nedávno navázána spolupráce. Po přednášce bude možnost diskuse možné další spolupráce na tématech zejména (ale nejen) spojených se statickou analýzou.

Výběrové řízení na praktické a absolventské stáže ERASMUS+

Vyhlašujeme výběrová řízení na Erasmus+ praktické stáže studentů SMP v ak. roce 2022/2023 (realizace 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023) a na absolventské stáže Erasmus+ v ak. roce 2022/23 (1. 6. 2022 - 30. 9. 2023). Více informací najdete ZDE.  

Poslední dubnovou sobotu se budou v areálu FIT prezentovat i průmysloví partneři

Partneři Fakulty informačních technologií VUT budou mít v rámci Festivalu FIT prostor představit své inovace a produkty interaktivním a zábavným způsobem. Roboti, cyber security, lokační technologie, informační systémy, aerospace. Soutěže, hlavolamy a kvízy pro malé i velké. To vše a mnohem více už v sobotu 30. dubna v areálu fakulty FIT VUT.

Detailnější informace o prezentaci partnerů FIT v rámci Festivalu FIT zde.

[img]

Výběrové řízení na výjezdy zaměstnanců v rámci ERASMUS+

Vyhlašujeme výběrové řízení na výjezdy zaměstnanců v rámci Erasmus+ na výukové pobyty či školení realizované v období 1.6.2022 - 31.1.2023. Zájemci se mohou hlásit do 13. 5. 2022 - více informací najdete na webu FIT

[img]

Stránka:

Odebírejte novinky FIT

odebírat přestat odebírat

Nahoru