Aktuality

Náhradní termín školení BOZP a PO pro studenty prvních ročníků

Studenti, kteří se nezúčastnili školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a školení z požární ochrany, jsou povinni se uvedeného náhradního školení zúčastnit v náhradním termínu, který se koná dne 25. 9. 2020 v 9,00 hod v posluchárně E112. Studenti NMGR, kteří pokračují v rámci fakulty ve studiu (přechod z BIT na NMGR), se školení BOZP, PO neúčastní, pokud jej absolvovali v rámci předchozího studia (platnost si lze ověřit v IS FIT). Tohoto školení se zúčastní pouze nově zapsaní studenti z jiných VŠ.

Studenti BIT budou v rámci výše uvedeného školení proškoleni z vyhlášky č. 50.

Cenu Zdeny Rábové získali Aneta Helešicová a Jan Vlk

Cenu Zdeny Rábové, která se uděluje výrazným osobnostem z řad studentů fakulty za jejich aktivní působení ve vědě a výzkumu a za celkové zvyšování prestiže fakulty, převzali v pátek z rukou děkana Aneta Helešicová a Jan Vlk. Fakulta tak ocenila jejich dosavadní práci - Aneta Helešicová se v předchozích letech významně podílela na činnosti Studentské unie, kterou v roce 2019 také vedla. V letním semestru akademického roku 2019/2020 při svém studiu a v nepřehledné "covidové" situaci také obětavě vykonávala funkci Studijní poradkyně FIT.

Jan Vlk získal ocenění za svou výzkumnou práci, která dlouhodobě nachází uplatnění v řešeních národních a mezinárodních projektů, smluvním výzkumu pro národní a mezinárodní průmyslové partnery a v neposlední řadě v sérii publikací prezentovaných na prestižních aerospace konferencích v Evropě a USA. Je také spoluautorem českého patentu. Gratulujeme! 

[img]

VUT zahájí prezenčně, od druhého týdne přejde co nejvíce do on-line výuky

Z důvodu zhoršující se situace týkající se šíření koronaviru se rozhodlo vedení VUT přistoupit ke změnám v organizaci výuky. Se snahou ochránit zdraví studentů a zaměstnanců brněnské techniky se proto část výuky postupně přesune do on-line prostředí.

Od druhého týdne, který začíná 28. září, se pak maximum výuky přesune do on-line prostoru. Týká se to především velkých přednášek, které se dají do této formy adaptovat bez větších problémů.

Fakulty a součásti VUT se rozhodnou, které z cvičení, seminářů a laboratoří je nutné udržet v prezenční formě, a ty budou takto probíhat za dodržování přísných hygienických pravidel.

Zároveň prosíme o dodržování všech bodů vyplývajících z předchozího nařízení rektora. Také upozorňujeme na povinnost nosit roušky během výuky.


Startují kruhy na FIT pro prváky: příležitost se seznámit se spolužáky i fakultou

Seznámit se se spolužáky, sdílet zkušenosti či získat nové kamarády nebo cenné rady do studia umožňují tzv. kruhové konzultace. Neformální setkání studentů 1. ročníku s vlastním vedoucím kruhu začínají příští týden. Studenti se na ně registrují od soboty 16 hod. v předmětu IDM, termín Kruhové konzultace ke studiu.

Konzultace se snaží alespoň částečně nahradit studijní kruhy, které fungovaly na vysokých školách donedávna a které umožňovaly studentům vytvořit pevnou skupinu spolužáků a řešit v ní nejen studijní, ale i mnohé další aktivity, které vysoká škola přináší. Kruh se během semestru setká minimálně 3 x - kruhový vedoucí zodpoví dotazy, konzultuje nejasnosti a zkušenosti ohledně studia i života na fakultě. V rámci kruhů se tak studenti mohou lépe seznámit mezi sebou, s životem na fakultě a sdílet své zkušenosti. Více informací najdete ZDE.         

[img]

Aktualizovaný program Start@FIT: Fakulta ve čtvrtek přivítá prváky

Od čtvrtka 17. 9. do neděle 20. 9. se uskuteční tradiční akce Start@FIT určená pro prváky. Těm má usnadnit první kroky v jejich vysokoškolském životě, představit jim fakultu a seznámit je se svými spolužáky, akademiky i s Brnem. Letošní společenskou část programu ovšem poznamenala současná epidemiologická situace. "Velmi nás to mrzí, ale snad všichni pochopí, že není vhodné v této době zbytečně riskovat," uvedl Viktor Konupčík, předseda Studentské unie FIT, která akci organizuje.
Součástí programu tak budou školení a imatrikulace, ale také neformální setkání s akademiky či orientační hra. Aktuální informace najdete ZDE.

Program začíná ve čtvrtek školením o informačních systémech (a dalších studijních záležitostech). Rozvržení skupin najdete ZDE. Páteční imatrikulace poběží podle rozdělení, které najdete ZDE

Těšíme se na vás!

[img]

[img]

Stránka:

Odebírejte novinky FIT

odebírat přestat odebírat

Nahoru