Novinka

Dne: 31. srpna 2022

Vyhlašujeme výběrová řízení na mobility studentů ERASMUS+ a freemovers - říjen 2022 - září 2023

[img]

Vyhlašujeme výběrová řízení na:

1/   Erasmus+ studijní pobyty SMS realizované v LS 2022/23 (1. 2. - 30. 9. 2023) a praktické stáže SMP v AR 2022/23 (1. 10. 2022 - 30. 9. 2023).

Přihlašujte se prosím vyplněním přihlášky v modulu STUDIS spuštěné v termínu 30.8. - 28. 9. 2022. Prezentace o možnostech výjezdu na zahraniční stáže, jakož i postup a termíny pro podání přihlášky najdete ZDE. Seznam institucí, které si můžete zvolit v rámci výběrového řízení se Vám zobrazí v modulu přihlášky ve STUDISu. Podrobnější informace o jednotlivých institucích najdete na webu FIT.

2/        Erasmus+ praktické stáže studentů SMP v AR 2022/23 (1. 10. 2022 - 30. 9. 2023). K výběrovému řízení se prosím přihlašujte rovněž vyplněním přihlášky v modulu STUDIS. Pozor, součástí přihlášky na praktickou stáž je vyplněný a potvrzený Traineeship Agreement (výjimečně lze akceptovat i email potvrzující přijetí na stáž, který obsahuje období stáže).

Ph.D. studenti se mohou hlásit také na tzv. Krátkodobou mobilitu pro PhD studenty, délka pobytu je v rozmezí 5 - 30 dní, administrativní postup je stejný jako u klasické praktické stáže.

3/       Výběrové řízení pro výjezdy jako Freemovers na partnerské instituce FIT nebo s využitím VUT rámcové smlouvy o přímé spolupráci mezi VŠ a nebo na instituci, kterou si zajistíte sami. Pro přihlášení vyplňte tuto přihlášku a doručte ji podepsanou na studena@fit.vut.cz do 28. 9. 2022. Součástí přihlášky na praktickou stáž je opět vyplněný a potvrzený Traineeship Agreement.

Sdílet článek

Nahoru